niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Filip, Izolda

Kalendarium

Strona główna » Miasto i Gmina » Historia » Kalendarium

wielkość tekstu:A | A | A

14 000 – 80 000 p.n.e – początki osadnictwa ludzkiego na ziemi żareckiej 

1325 - pierwsza źródłowa wzmianka o Leśniowie 
1373 - pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach jako wsi
1382 - pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach jako mieście 
1406.03.31 - król Władysław Jagiełło potwierdził lokalizację Żarek na prawie niemiecko-średzkim
1522 – powstanie kościoła  p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza 
Początek XVI w. – stworzenie szkoły w Żarkach
1553 – najstarszy odcisk na dokumencie pieczęci z herbem miasta Żarki
1556 - król Zygmunt August dokumentem z Wilna zezwolił na 3 jarmarki rocznie i cotygodniowy targ we wtorek
I połowa  XVII w. - częste wizyty króla Władysława IV Wazy w Żarkach
XVII w. - pierwsza źródłowa wzmianka o kościele św. Barbary 
1651 – Wojciech Kazimierz Męciński zamienia mieszczanom dziesięcinę naturalną na pieniężną
1665.09.09 – Hetman Jan Sobieski przejeżdża przez Żarki, tu pisze list do Marysieńki „we środę pod Żarkami”
schyłek XVII w. – przypuszczalne powstanie Kahału Żydowskiego
1684 – powstanie Bractwa cechowego
1700 – sprowadzenie karmelitów bosych do Leśniowa
1702 – wielki pożar, ogień niszczy większość zabudowań miejskich
1703 – sprowadzenie ojców paulinów z Jasnej Góry do Leśniowa w miejsce karmelitów bosych.
1726 - początki budowy klasztoru w Leśniowie 
1763 – kościół św. Stanisława na Laskowcu wzmiankowany jako kaplica drewniana
1790 –  źródła wymieniają w Żarkach dwie bożnice, szpital żydowski, szkołę żydowską (Cheder), a także 17 rzemieślników w 12 zawodach                                                                    
1795 – Żarki w zaborze pruskim po III rozbiorze Polski
1807 - Żarki weszły w skład Księstwa Warszawskiego
1815 - Żarki znalazły się w Królestwie Polskim i do 1844 r. były siedzibą powiatu lelowskiego
1820- 1830- budowa pierwszej bitej drogi z Krakowa do Częstochowy  przez  Żarki 
1821 – założono nowy cmentarz żydowski, trzeci z kolei  kirkut
1832 – epidemia cholery, zmarło 40 Polaków i 170 Żydów
1832 – 1835  - Piotr Steinkeller wybudował Fabrykę Maszyn i Narzędzi, kolejne inwestycje obejmowały: cegielnię, browar, cukrownię, młyn, jatkę, piekarnię, gorzelnię, destylarnię
1833 -  uruchomienie pierwszej przędzalni bawełny poruszanej przez maszynę parową
1863.04.24 -  bitwa pod Jaworznikiem w trakcie Powstania Styczniowego
1863.05 - w Żarkach wybuchł pożar, który wyrządził szkody na sumę około 60 tys. rubli
1867 -  ludność Żarek liczyła 3757 osób
1869 --   utworzono Sąd  Grodzki i Rejenturę
1870.01.23 -  Żarki utraciły prawa miejskie 
1890 - 1900  - Żarki otrzymały uliczne oświetlenie gazowe, istniały apteka i poczta
1900 –  w Żarkach zamieszkiwały 6294 osoby, 33 lat wcześniej – 3757 osoby. Żydzi stanowili 61 proc. ludności
1905 – powstała  straż pożarna
1906.04.6 - wielki pożar w Żarkach, który swym zasięgiem objął  prawie połowę miasta
1908 -  przy straży pożarnej utworzono orkiestrę dętą liczącą początkowo 25 osób
1914 – 1918 – utworzenie szpitala 
1918.11.15 – uwolnienie miasta z rąk zaborcy 
1919 - powstanie Związku Harcerstwa Polskiego
1926 – 1937 -  budowa nowej szkoły podstawowej
1939.09.02 - wkroczenie wojsk niemieckich do Żarek 
1942.02  --  Niemcy zorganizowali getto w Żarkach dla około 3200 Żydów
1942.10.06  -  podczas likwidacji getta rozstrzelano około 300 Żydów, pozostałych wywieziono do Treblinki oraz do gett w Częstochowie i Radomsku
1945.01.17 - wyzwolenie Żarek 
1949 - odzyskanie praw miejskich 
1967.08.13 – uroczystość koronacji figury Matki Bożej dokonanej przez Prymasa Polski – kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Karola Wojtyłę, bp. Stanisława Barełę oraz Generała Zakonu Paulinów o. Jerzego Tomzińskiego
2011.07.02 - Uroczystość rekoronacji Cudownej Figury Matki Bożej.  Aktu rekoronacji dokonał metropolita częstochowski ks. abp Stanisław Nowak, w asyście biskupów pomocniczych: ks. bp. Jana Wątroby i ks. bp. Antoniego Długosza.
 
Kalendarium przygotowali: dr Krzysztof Tabaka, Krzysztof Kot, Katarzyna Kulińska-Pluta. 
 
Miejscowości w okolicach Żarkach wzmiankowane w źródłach:
 
Przybynów – 1308 r.
Leśniów - 1325 r. 
Wysoka Lelowska – 1366 r. 
Jaworznik -  1373 r. 
Przewodziszowice – 1382 r. 
Kotowice- 1385 r.
Zawada – 1393 r. 
Zaborze – 1400 r. 
Suliszowice – 1412 r. 
Jaroszów – 1428 r. 
Czatachowa – 1529 r. 
Ostrów – 1839 r.  
 

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 9