Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Nasza szansa. Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki

Nasza szansa. Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki

Projekt pn. „Nasza szansa! aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Nasza szansa! aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki.
Opis projektu: Projekt polega na wzmocnieniu aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane z Gminy Żarki, a poprzez to wzrost ich zdolności do zatrudnienia. Zakres projektu obejmuje działania edukacyjno – aktywizujące, środowiskowe, integracyjne i z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej. Grupę docelową stanowią zagrożeni wykluczeniem społecznym oraz zawodowym mieszkańcy obszarów przewidzianych do rewitalizacji.
Cel projektu: Rezultatem projektu będzie wzrost zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie się oraz wzrost aktywności społecznej wśród uczestników projektu.

Wysokość wkładu UE: 325 021,93zł
Dotacja z budżetu krajowego: 38 237,88zł
Wartość projektu: 382 378,75zł

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.