sobota, 10 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Makary, Michał

Nasza szansa. Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki

Strona główna » Projekty unijne » Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 » Nasza szansa. Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki

wielkość tekstu:A | A | A

 

Projekt pn. „Nasza szansa! aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Nasza szansa! aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki.
Opis projektu: Projekt polega na wzmocnieniu aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane z Gminy Żarki, a poprzez to wzrost ich zdolności do zatrudnienia. Zakres projektu obejmuje działania edukacyjno – aktywizujące, środowiskowe, integracyjne i z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej. Grupę docelową stanowią zagrożeni wykluczeniem społecznym oraz zawodowym mieszkańcy obszarów przewidzianych do rewitalizacji.
Cel projektu: Rezultatem projektu będzie wzrost zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie się oraz wzrost aktywności społecznej wśród uczestników projektu.

Wysokość wkładu UE: 325 021,93zł
Dotacja z budżetu krajowego: 38 237,88zł
Wartość projektu: 382 378,75zł

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 8