Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Projekty unijne i krajowe

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki

Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki

Projekt pn. „Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.
 
Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki


Źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne
Działanie 1. Aktywna integracja
Poddziałanie 5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i zawodowej społeczności lokalnej z Gminy Żarki, a poprzez to wzrost zdolności do zatrudnienia i do działań społecznych. Projekt adresowany jest do społ. lokalnych sołectw wchodzących w skład Gminy Żarki i dwóch obszarów Miasta Żarki, szczególnie doświadczających nagromadzenia problemów społecznych. Zakres projektu obejmuje działania edukacyjno – aktywizujące, środowiskowe, integracyjne i z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej. Grupę docelową stanowią mieszkańcy 10 sołectw gminy Żarki tj. Kotowice, Czatachowa, Wysoka Lelowska, Zawada, Suliszowice, Przybynów, Zaborze, Ostrów, Jaroszów i Jaworznik oraz 2 lokalizacji w mieście Żarki tj. os. 600 lecia, w szczególności ul. Topolowej oraz Żarki Centrum. Realizowany będzie na terenie woj. śląskiego w Gminie Żarki.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.
Cel projektu: Rezultatem projektu będzie wzrost zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród uczestników projektu oraz wzrost aktywności społecznej.

Umowa: UDA-RPSL.09.01.05-24-002A/20-00    z  dnia 12.02.2021

Wartość całkowita:           408 173,50 zł
Koszty kwalifikowane       408 173,50 zł
Dofinansowanie    UE        346 947,47 zł
Wkład własny Gminy Żarki:  61 226,03 zł
 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.