sobota, 10 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Makary, Michał

Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki

Strona główna » Projekty unijne » Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 » Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki

wielkość tekstu:A | A | A

           
             Projekt pn. „Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.
 
Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki

Źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne
Działanie 1. Aktywna integracja
Poddziałanie 5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i zawodowej społeczności lokalnej z Gminy Żarki, a poprzez to wzrost zdolności do zatrudnienia i do działań społecznych. Projekt adresowany jest do społ. lokalnych sołectw wchodzących w skład Gminy Żarki i dwóch obszarów Miasta Żarki, szczególnie doświadczających nagromadzenia problemów społecznych. Zakres projektu obejmuje działania edukacyjno – aktywizujące, środowiskowe, integracyjne i z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej. Grupę docelową stanowią mieszkańcy 10 sołectw gminy Żarki tj. Kotowice, Czatachowa, Wysoka Lelowska, Zawada, Suliszowice, Przybynów, Zaborze, Ostrów, Jaroszów i Jaworznik oraz 2 lokalizacji w mieście Żarki tj. os. 600 lecia, w szczególności ul. Topolowej oraz Żarki Centrum. Realizowany będzie na terenie woj. śląskiego w Gminie Żarki.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.   
Cel projektu: Rezultatem projektu będzie wzrost zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród uczestników projektu oraz wzrost aktywności społecznej.                                                                     

Całkowita wartość projektu:  373 842,25 zł
Wysokość wkładu UE:              317 765,91 zł
Wkład własny Gminy Żarki:        56 076,34 zł
Umowa: UDA-RPSL.09.01.05-24-002A/20-00    z  dnia 12.02.2021

 

 

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 10