sobota, 15 maja 2021 r.
imieniny obchodzą: Dionizy, Zofia

Pomniki Przyrody w Gminie Żarki

Strona główna » Dla turysty » Atrakcje » Pomniki Przyrody w Gminie Żarki

wielkość tekstu:A | A | A

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie (art. 28 ust. o ochronie przyrody z dn. 16 października 1991 roku).

 
Poznanie drzew – pomników przyrody, związanych z nimi podań i opowieści, a także odszukanie innych starych drzew i poznanie ich historii, może stać się pouczającą lekcją przyrody i historii rodzinnej miejscowości. Stanisław Szwarc – Bronikowski nazywa je świadkami naszych dziejów.
 
Znaczenie tej formy ochrony przyrody w zasadzie nie zmieniło się już od wieków. Marian Raciborski (1863 – 1912) w końcu XIX wieku zabytkami przyrody nazwał „przedmioty natury martwej lub żywej, które budzą ciekawość rzadkością pojawiania się, a zarazem poważne wiekiem są świadkami czasów ubiegłych, stosunków, niekiedy zgoła klimatów minionych, jako cenne okazy demonstracyjne zasługują na uwagę i opiekę. Zaliczamy do nich miejsca pięknością położenia niezwykłe. Mogą to być skały, wodospady, jeziora, rzadkie zwierzęta, olbrzymie lub rzadkie drzewa lub skupienia od innych odmienne rośliny, lub resztki stepów, hala, lejki gipsowe, torfowiska.”
 
Władysław Szafer (1886 – 1970) wskazywał że „Adam Mickiewicz po raz pierwszy sędziwe drzewa nazwał pomnikami, podnosząc je tym określeniem do rzędu pamiątek przeszłości godnych szacunku i ochrony na równi z ręką ludzką tworzonymi pamiątkami historycznej sławy.”
 
 
Drzewa wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
 
Lipa drobnolistna („Lipa Babka”) (Tilia cordata)
OBWÓD: 4,5m
WYSOKOŚĆ: ok. 9,9m
SZEROKOŚĆ KORONY: ok. 8,25m
STAN OBECNY: Drzewo bardzo zniszczone
TABLICZKA: Brak
LOKALIZACJA: Żarki, ulica Strażacka
 
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
OBWÓD: 4,5m
WYSOKOŚĆ: ok. 21,45m
SZEROKOŚĆ KORONY: ok. 11,5m
STAN OBECNY: Dobry
TABLICZKA: jest
LOKALIZACJA: Żarki, ul. Myszkowska
Decyzja nr300 o uznaniu za pomnik Przyrody PWRN w Katowicach z dnia 30.11.1973r. znak RLop-831/20/73-zm. Dz. U. Nr 2/96, poz. 5
 
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
OBWÓD: 3m
WYSOKOŚĆ: ok. 16,5m
SZEROKOŚĆ KORONY: ok. 9,9m
STAN OBECNY: dobry
TABLICZKA: jest
LOKALIZACJA: Żarki, ul. Myszkowska
Decyzja nr 300 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 30.11.1973r. znak RLOP-832/20/73-zm. Dz. U. Nr 2/96, poz. 5
 
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
OBWÓD: 3,1m
WYSOKOŚĆ: ok. 8,25m
SZEROKOŚĆ KORONY: ok. 9,9m
STAN OBECNY: dobry
TABLICZKA: brak
LOKALIZACJA: Żarki, ul. Myszkowska
Decyzja nr 300 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 30.11.1973r. znak RLop-831/20/73-zm. Dz. U. Nr 2/96, poz. 5
 
Kasztanowiec biały (Aseculus hippocastanum L.)
OBWÓD: 2,72m
WYSOKOŚĆ: ok. 16,5m
SZEROKOŚĆ KORONY: ok. 11,55m
STAN OBECNY: drzewo zaatakowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka
TABLICZKA: brak
LOKALIZACJA: Żarki, cmentarz parafialny przy ul. Ofiar Katynia
Zarządzenie nr 42/89 Wojewody Częstochowskiego z dnia 12.12.1989r.-zm. Dz. U. Nr 2/96, poz. 5
 
Lipa Szerokolistna (Tilia platyphyllos)
OBWÓD: 3,9m
WYSOKOŚĆ: ok. 21,45m
SZEROKOŚĆ KORONY: ok. 11,55m
STAN OBECNY: dobry
TABLICZKA: jest
LOKALIZACJA: Żarki, plac klasztorny
Decyzja nr 157 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 30.11.1973r. znak LO-13b/40/58-zm. Dz.U. Nr 2/96, poz. 5
 
Klon pospolity (Acer platanoides L.)
OBWÓD: 4,28m
WYSOKOŚĆ: ok. 17m
SZEROKOŚĆ KORONY: ok.20m
STAN OBECNY: dobry
TABLICZKA: brak
LOKALIZACJA: Czatachowa 12
Rozporządzenie nr 24/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 17.12.1998r. o uznaniu za pomnik przyrody – 24/259-zm. Dz. U. Nr 2/96, poz. 5

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
OBWÓD: 4,35m
WYSOKOŚĆ: ok. 18m
SZEROKOŚĆ KORONY: ok. 9m
STAN OBECNY: Drzewo obcięto kilka lat temu
TABLICZKA: jest
LOKALIZACJA: Cztachowa 19
Decyzja nr 10/77 o uznaniu za pomnik przyrody UW Wydz. Rolnictwa w Częstochowie z dnia 12.12.1977 r. znak RLS-IX-7140/15/77-zm. Dz. U. Nr 2/96, poz. 5
 
Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)
OBWÓD:5,05m
WYSOKOŚĆ: ok. 16,7m
SZEROKOŚĆ KORONY: ok. 13m
STAN OBECNY: na dużym odcinku pień pusty
TABLICZKA: brak
LOKALIZACJA: Przybynów, plac kościelny (obok plebanii)
Decyzja nr 3/88 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30.03.1988 r. – zm. Dz. U. Nr 2/96, poz. 5
 
Cis pospolity (Taxus baccata L.)
OBWÓD: 1,35m
WYSOKOŚĆ: ok. 9m
SZEROKOŚĆ KORONY: ok. 6,6m
STAN OBECNY: dobry
TABLICZKA: brak
LOKALIZACJA: Kępina 12
Decyzja nr 4/88 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30.12.1988 r.- zm. Dz. U. Nr 2/96, poz. 5
 
Źródło „Spod Brzozy”
Źródło ”Spod Brzozy” położenie jest w miejscowości Żarki, na terenie miejskim, wśród łąk i zakrzewień. Stanowi wyjątkowy element krajobrazu, reprezentując wartości przyrodnicze w skali całego województwa.  Źródło, pomimo położenia w strefie rozwijającej się intensywnie zabudowy, na terenie szczególnie ubogim w wodę zachowało swój naturalny charakter.
 
 
Opracowanie:
Irena Klimaszewska, Magdalena Majcherczyk
 
Opiekun dydaktyczny: Mgr Danuta Kasparek, ZS Żarki 
 
Opracowanie powstało w trakcie realizacji projektu „Pomniki przyrody w powiecie myszkowskim” realizowanym przez uczniów Zespołu Szkół w Żarkach pod kierunkiem Katarzyny Kaczyńskiej i Danuty Kasparek w ramach projektu „Przyjazna szkoła” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 7