Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Dla mieszkańca

System Gospodarowania Odpadami

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

Osiągnięte przez Gminę Żarki w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

  • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.
  • Zgodnie z załącznikiem do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych dla kolejnych lat określone zostały poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:
     

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

wymagany

12

12

14

16

18

20

30

40

50

osiągnięty

 

13,8

26,96

30,5

21,71

27,28

 

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

wymagany

30

36

38

40

42

45

50

60

70

osiągnięty

 

100

86,07

51,88

59,96

84

 

 

 

 

Zgodnie z art. 3c ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,2012 do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

  • w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.
    w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do wytworzonych w 1995 r. [%]

 

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

wymagany

75

50

50

50

45

45

40

40

35

osiągnięty

 

0

0

0

0

9

 

 

 

 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.