Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Projekty unijne i krajowe

Projekty krajowe

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną.
Zakres prac/zagospodarowanie terenu ujęcia wody z wykonanego odwiertu/roboty montażowe sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przyłączy /budowa przepompowni ścieków długość  wodociągu  3 127 m. Długość kanalizacji 190 m Utworzone zostanie drugostronne zasilanie w wodę miasta Żarki i sołectw z ujęcia Cz. Kamień , odciąży się istniejącą sieć, poprawią się warunki dostarczania wody na całym obszarze Gminy przez cały rok, zminimalizowane zostaną negatywne skutki awarii. Bez budowy nowego ujęcia nie jest możliwa dalsza rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarki.
DOFINANSOWANIE 2.831.677,98 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2.980.713,66 PLN

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie.

Projekt zakłada przebudowę nieużytkowanego budynku pod nowe, społeczne funkcje - powstanie budynek dwupoziomowy (przyziemie i parter) na planie prostokąta z przyległą klatką schodową, kryty dachem wielospadowym. W przyziemiu zlokalizowano świetlicę wiejską oraz zaplecze socjalno-techniczne przedszkola. Na parterze zaplanowano m.in. przedszkolne, sale zajęciowe z sanitariatami, pomieszczenie cateringowe, szatnię, pomieszczenie biurowe. Budynek wyposażony m.in. w: /przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne /instalacje wentylacji grawitacyjnej wraz z odzyskiem ciepła, wodno-kanalizacyjną, grzewczą w oparciu o elektryczne maty grzewcze, elektryczną /instalację fotowoltaiczną, zagospodarowany teren zewnętrzny. Korzyści z realizacji zadania: zapewnienie dostępu do usług wychowania przedszkolnego w miejscu zamieszkania najmłodszych, zapewnienie infrastruktury służącej utrzymywaniu kontaktów społecznych, zapobieżenie dalszej degradacji istniejącej infrastruktury oraz wzrost jej wartości. Inwestycja jest oczekiwana od lat jej realizacja została zapisana w dokumentach strategicznych takich jak: - Program Gospodarki Niskoemisyjnej - Strategia rozwoju miasta i gminy Żarki - Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje - Gminny Program Rewitalizacji-teren gdzie znajduje się omawiany budynek został wskazany jako obszar zdegradowany, wymagający interwencji .
DOFINANSOWANIE 1.649.000,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1.940.000,00 PLN

 

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki
Projekt polega na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych na terenie Gminy Żarki. Są to drogi publiczne, gminne, o przyjętej klasie „D”, kategoria ruchu KR1, nawierzchnie jezdni z asfaltobetonu, lub z kostki brukowej, podbudowy z kruszywa łamanego, przy niektórych z dróg są pobocza, a przy niektórych chodniki, parkingi.
Projekt obejmuje odcinki: Suliszowice - Jaroszów, Wysoka Lelowska – Żarki Letnisko, ul. Majowa i Ogrodowa w Kotowicach, ul. Szkolna w Zaborzu – Gmina Żarki.
Jednym z podstawowych czynników decydujących o poziomie konkurencyjności danego obszaru jest dostępność transportowa. Rozwój infrastruktury drogowej otwiera nowe, wielokierunkowe możliwości. Inwestycje niosą bardzo wyraźne korzyści ekonomiczne - obniżenie kosztów transportu, skrócenie czasu przejazdu, w perspektywie wzrost produktywności przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie uciążliwości ekologicznej. Poza korzyściami ekonomicznymi występują też efekty społeczne, takie jak podniesienie poziomu mobilności mieszkańców, wzrost wygody przejazdu i skrócenie czasu podróży, a także poprawę ogólnego poziomu i jakości życia. Mieszkańcy skrócą sobie czas przejazdu do większych miast jak np. Częstochowa, czy do sąsiedniej Gminy Poraj. Szybciej i wygodniej dojadą do Żarek, gdzie są punkty handlowe, firmy, urzędy, szkoły, ośrodki zdrowia, kultury, miejsca kultu. Odpowiednia infrastruktura techniczna przełamywać będzie izolację mieszkańców małych miejscowości, przyczyni się do budowania sieci społecznych zapewniając kontakt z innymi. Sieci społeczne są kluczem do rozwoju gospodarczego i społecznego. Lepsze sieci społeczne to jeden z powodów, dla których warto pozostać lub sprowadzić się na dany obszar, a do tego nieodzowna jest dobra infrastruktura transportowa.    
    
DOFINANSOWANIE 4.701.271,84 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 4.948.707,20 PLN

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynów i Ostrów - Gmina Żarki
Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej w miejscowościach Przybynów i Ostrów wynosi ok. 4km. Zakres prac w szczególności: - roboty ziemne sieć - roboty montażowe sieć - roboty ziemne przyłącza - roboty montażowe przyłącza.
Projekt zniweluje takie problemy jak: braki wody zdatnej do picia w obszarze realizacji inwestycji, bardzo zła jakość wody i zanieczyszczenia studni kopanych, co wynika z występowania na tych terenach, a eksploatowanych niegdyś, pokładów rud żelaza, dalej - skargi mieszkańców na deficyt wody, niezliczone monity w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki o zabezpieczenie dostępu do wody ich gospodarstw domowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do świadczenia usług wodociągowych przez Zakład Usług Komunalnych w Żarkach w sposób długoterminowy, niezawodny, bezpieczny dla zdrowia ludzi i niezagrażający środowisku. Zaspokojona zostanie podstawowa potrzeba mieszkańców Przybynowa i Ostrowa jaką jest ciągłe dostarczenie wody pitnej do gospodarstw domowych. Podwyższone zostaną standardy usług wodociągowych jak i jakości życia społeczeństwa teraz i w przyszłości.

DOFINANSOWANIE 2.232.501,04 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2.350.001,10 PLN

 

Poznaj Polskę - wycieczki szkolne ze wsparciem finansowym z budżetu państwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaworzniku. 

W dniu  21  czerwca 2023 r. uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w wycieczce szkolnej dofinansowanej przez rządowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Liczba uczestników: 27 uczniów. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu (zabytkowej kopalni) oraz Funzeum w Gliwicach – Muzeum światła i koloru. Pierwszym punk programu był Kompleks Sztolnia Królowa Luiza – podziemne trasy turystyczne o łącznej długości ponad 5 km. Nasz wycieczka wybrała wariant trasy wodnej, gdzie czekała na nas przejażdżka kolejką górniczą Karlik, wędrówka przez pokład węgla o grubości ponad 6 m, ekspozycje poświęcone zagadnieniom związanym z podziemnym górnictwem węglowym czy zagrożeniami w kopalniach oraz podziemny spływ łodziami, na którym na turystów czekają m.in. postaci ze śląskich legend, takie jak Skarbnik i Utopek. Trasa wodna to fragment górniczych, historycznych wyrobisk Sztolni, który pokonuje się pieszo, a 1100 metrów to podziemny spływ łodziami. Trasa ta poświęcona jest przede wszystkim żywiołom w kopalni. Zajęcia w Sztolni prowadzone były z wykorzystaniem multimediów, które wzmacniały efekt niezwykłości tego miejsca.

Następnym punktem programu było Funzeum, które znajduje się w Centrum Handlowym „Europa Centralna” w Gliwicach. Jest obiektem innym niż wszystkie tradycyjne placówki muzealne. Wizyta w Funzeum to podróż do kolorowej, bajkowej rzeczywistości, której źródłem są nowoczesne technologie oraz gra świateł i kolorów. Ponad kilkadziesiąt multimedialnych instalacji tematycznych, zaprojektowanych w oparciu o kolory i różne źródła światła, ma oddziaływać na wiele zmysłów i pobudzać wyobraźnię zwiedzających. Dzięki interaktywnym elementom wystawy, zwiedzanie Funzeum było niezwykłą przygodą, pozwalającą uwolnić wyobraźnię i kreatywność, dobrze się przy tym bawiąc.

DOFINANSOWANIE 5 000,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 6 250,00 PLN, w  tym 1 250 PLN Budżet Miasta i Gminy Żarki

Poznaj Polskę - wycieczki szkolne ze wsparciem finansowym z budżetu państwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przybynowie.

W ramach projektu MEiN pn. „Poznaj Polskę” w dniu 26 września 2023r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Olkusza i Krakowa, w której uczestniczyło 35 uczniów z klas I- III Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie. Celem wyjazdu było przede wszystkim wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej zabytków, kultury i historii.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie Podziemnego Olkusza, czyli nowoczesnej multimedialnej ekspozycji zlokalizowanej pod płytą olkuskiego rynku. Miejsce to przybliża historię Olkusza oraz dzieje górnictwa srebra i ołowiu, przenosi do czasów średniowiecza i olkuskich gwarków.
Kolejnym punktem programu było poznanie zabytków, historii oraz legend Krakowa. Naszą podróż ulicami tego pięknego miasta rozpoczęliśmy od obejrzenia Bramy Floriańskiej i Barbakanu. Następnie udaliśmy się na Rynek Główny. Tu zobaczyliśmy Kościół Mariacki, Pomnik Adama Mickiewicza oraz odwiedziliśmy Sukiennice. Zwiedziliśmy również dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie mieliśmy okazję posłuchać historii związanej z tym obiektem. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Smoczej Jamie i obejrzenie rzeźby Smoka Wawelskiego - ważnego symbolu miasta.
Po tak bogatej lekcji historii wróciliśmy do Przybynowa.

DOFINANSOWANIE 5 000,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 6 250,00 PLN, w  tym 1 250 PLN Budżet Miasta i Gminy Żarki

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.