Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Dla mieszkańca

System Gospodarowania Odpadami

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Żarkach.

PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Żarki przy ul. Myszkowskiej 61b

PSZOK prowadzony jest przez PZOM Strach z siedzibą w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 7


Godziny otwarcia:
wtorek i czwartek od 10:00 do 18:00
sobota od 10:00 do 14:00


 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym:

 • przeterminowane leki, ZBIÓRKA TYLKO W URZĘDZIE 
 • meble i odpady wielkogabarytowe tj. tapczany, wersalki, krzesła, stoły, drzwi (wyłącznie drewniane), szafy, materace, dywany, wózki dziecięce, wykładziny, ramy okienne i lustrzane (drewniane bez szyb),
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,
 • odpady zielone tj. części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, drobne gałęzie, wycięte rośliny, choinki – z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych przy wycince drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie stanowiące odpady komunalne, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do Starosty tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny,
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych – kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki. 

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie wolno oddawać: 

 • materiałów izolacyjnych tj. wełna mineralna, wata szklana, styropian budowlany, papa, smola itp.,
 • zespół okienny,
 • opon z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników,
 • odpadów z remontów powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • odpadów z generalnych remontów, budowy,
 • odpadów zawierających azbest,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,
 • części z demontażu samochodów tj. zderzaki, reflektory, szyby itp.,
 • rozmontowanych odbiorników telewizyjnych i zdekompletowanych urządzeń AGD,
 • nieoznaczonych odpadów niebezpiecznych, bez możliwości identyfikacji,
 • odpadów o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,
 • żużli i popiołów z palenisk domowych.

 

Należy pamiętać, że:

 • PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy nie zalegają w opłacie. Mieszkaniec zobowiązany jest okazać się dowodem osobistym lub w inny sposób udokumentować zamieszkiwanie na terenie Gminy.
 • Odpady do PSZOK-u mieszkaniec przywozi we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Odpady dostarczone do PSZOK-u powinny być wolne od zanieczyszczeń i prawidłowo posegregowane. Odpady płynne lub wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach zawierających informacje o rodzaju odpadu.
 • PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. PSZOK nie przyjmie odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Pracownik PSZOK-u nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, ale wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić, zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie osoby dostarczającej odpady.
 • Pracownik PSZOK-u przyjmujący odpady wypełnia formularz potwierdzający dostarczenie odpadów komunalnych zawierający: imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, rodzaj dostarczonych odpadów, datę dostarczenia odpadów, oświadczenie o ochronie danych osobowych, podpis przekazującego i przyjmującego odpady.
 • Pracownik PSZOK-u odmówi przyjęcia odpadów niezgodnych z ww. postulatami lub niewłaściwie posegregowanych.

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.