Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Projekty unijne i krajowe

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Sprawny i mądry Przedszkolak

Sprawny i mądry Przedszkolak

Projekt pn. „Sprawny i mądry Przedszkolak” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Sprawny i mądry Przedszkolak

Źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020
Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
 

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żarki poprzez:
- utworzenie 10 miejsc dla dzieci przedszkolnych
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli
- zakup niezbędnego wyposażenia oraz stworzenie dodatkowych zajęć dla dzieci mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie ich umiejętności.

Projekt będzie realizowany od 01.09.2020r do 28.02.2022r.

Całkowita wartość projektu: 188 812,98 zł
Wysokość wkładu UE:          160 491,03 zł
Wkład własny Gminy Żarki:       28 321,95 zł
Umowa: UDA-RPSL.11.01.03-24-04CH/19-00 z dnia 05.01.2021r.

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.