sobota, 10 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Makary, Michał

Sprawny i mądry Przedszkolak

Strona główna » Projekty unijne » Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 » Sprawny i mądry Przedszkolak

wielkość tekstu:A | A | A

                     

Projekt pn. „Sprawny i mądry Przedszkolakwspółfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Sprawny i mądry Przedszkolak

Źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020
Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
 

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żarki poprzez:
- utworzenie 10 miejsc dla dzieci przedszkolnych
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli
- zakup niezbędnego wyposażenia oraz stworzenie dodatkowych zajęć dla dzieci mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie ich umiejętności.

Projekt będzie realizowany od 01.09.2020r do 28.02.2022r.

Całkowita wartość projektu: 188 812,98 zł
Wysokość wkładu UE:          160 491,03 zł
Wkład własny Gminy Żarki:       28 321,95 zł
Umowa: UDA-RPSL.11.01.03-24-04CH/19-00 z dnia 05.01.2021r.

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 9