Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Urząd samorząd

Stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach

Stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach

Telefon do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach: tel. (34) 314 80 36

SEKRETARIAT, REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

ADAM ZAMORA, Burmistrz Miasta i Gminy
tel. (34) 314 80 36, burmistrz@umigzarki.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Dominika Horoszko, Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacyjnego
pokój nr 18, dominika.horoszko@umigzarki.pl

Magdalena Wójcik, inspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
pokój nr 18, wewnętrzny 21, poczta@umigzarki.pl

Magdalena Gawlik, obsługa sekretariatu
pokój nr 18, wewnętrzny 21, poczta@umigzarki.pl

Agnieszka Winiel, insp. ds. obsługi Rady Miejskiej
pokój nr 23, wewnętrzny 30, agnieszka.winiel@umigzarki.pl, biuroradyzarki@umigzarki.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO, REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Joanna Męcik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich
pokój nr 7, wewnętrzny 36, joanna.mecik@umigzarki.pl, usc@umigzarki.pl
ZADANIA: rejestracja urodzeń i zgonów;  rejestracja przedpoborowych; prowadzenie postępowań w sprawie odroczenia służby wojskowej; zbiórki publiczne, zmiana imion i nazwisk.

Sylwia Grabowska, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich
pokój nr 7, wewnętrzny 36, oc@umigzarki.pl, ZADANIA: rejestracja urodzeń i zgonów, obrona cywilna i sprawy obronne.

REFERAT PROMOCJI GMINY, TURYSTYKI I KULTURY

Katarzyna Kulińska – Pluta, rzecznik prasowy, kierownik Referatu Promocji Gminy, Turystyki i Kultury
pokój nr 10, wewnętrzny 40, katarzyna.pluta@umigzarki.pl

Ewelina Dybka, inspektor w Referacie Promocji Gminy, Turystyki i Kultury
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach, tel.690 070 772


STRAŻ MIEJSKA, kom. 692 498 747

Monika Lemańska, komendant Straży Miejskiej w Żarkach
pokój nr 3, wewnętrzny 35, strazmiejska@umigzarki.pl

Tomasz Radosz, starszy strażnik w Straży Miejskiej
pokój nr 3, wewnętrzny 35, strazmiejska@umigzarki.pl,


REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Anna Kowacka, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
pokój nr 11, wewnętrzny 42, anna.kowacka@umigzarki.pl
planowanie przestrzenne, dopłaty do paliwa, opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Barbara Maślanka, inspektor ds. gospodarki gruntami
pokój nr 11, wewnętrzny 42, barbara.maslanka@umigzarki.pl
gospodarka nieruchomościami, numery posesji

REFERAT DO POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH

Małgorzata Banaszczyk, Kierownik Referatu do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych
pokój nr 21, wewnętrzny 29, malgorzata.banszczyk@umigzarki.pl

Anna Stodółkiewicz, insp. w Referacie do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych, pokój nr 21, wewnętrzny 29, anna.stodolkiewicz@umigzarki.pl
ZADANIA: dotacje, program Czyste Powietrze, solary, fotowoltaika

Barbara Rajczyk, insp. w Referacie do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych
pokój nr 21, wewnętrzny 29, malgorzata.rajczyk@umigzarki.pl
ZADANIA: dotacje, program Czyste Powietrze, solary, fotowoltaika


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

Joanna Zamorska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
pokój nr 1, wewnętrzny 34, joanna.zamorska@umigzarki.pl

Aneta Nowakowska, insp. ds. zamówień publicznych
pokój nr 5, wewnętrzny 32, aneta.nowakowska@umigzarki.pl

Mariusz Nowak, insp. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
pokój nr 2, wewnętrzny 41, mariusz.nowak@umigzarki.pl
ZADANIA: gospodarka odpadami komunalnymi, zezwolenia na wjazd na ścieżki rowerowe i wycinkę drzew

Marlena Todynek, insp. ds. gospodarowania odpadami
pokój nr 2, wewnętrzny 41, marlena.todynek@umigzarki.pl
ZADANIA: gospodarka odpadami komunalnymi,

Tadeusz Zamorowski, insp. ds. ochrony środowiska,
pokój nr 2, wewnętrzny 44, tadeusz.zamorowski@umigzarki.pl
ZADANIA: ochrona środowiska, usuwanie azbestu

Katarzyna Wawryło, insp. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
pokój nr 4, wewnętrzny 45, katarzyna.wawrylo@umigzarki.pl
ZADANIA: drogownictwo, odśnieżanie dróg, zajęcie pasa drogowego, dodatek mieszkaniowy

Kamil Rasztabiga, referent w Referacie Gospodarki Komunalnej
pokój nr 4, wewnętrzny 45, kamil.rasztabiga@umigzarki.pl
ZADNIE: ewidencja działalności gospodarczej, OSP, Żareckie Jarmarki, koncesje na alkohol

Paulina Bandachowska, podinsp. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
pokój nr 5, wewnętrzny 32, paulina.bandachowska@umigzarki.pl
ZADANIA: oświetlenie uliczne, budynki komunalne


REFERAT FINANSOWY

Dorota Mucha,  Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego
pokój nr 22, wewnętrzny 31, skarbnik@umigzarki.pl

Edyta Kwiatkowska, insp. ds. wymiaru podatków
pokój nr 14, wewnętrzny 22, edyta.kwiatkowska@umigzarki.pl

Katarzyna Dorobisz, insp. ds. wymiaru podatków
pokój nr 14, wewnętrzny 22, katarzyna.dorobisz@umigzarki.pl

Agnieszka Skorupa, insp. ds. księgowości budżetowej
pokój nr 13, wewnętrzny 27, agnieszka.skorupa@umigzarki.pl

Agnieszka Kaleta, insp. ds. księgowości budżetowej
pokój nr 13, wewnętrzny 27, agnieszka.kaleta@umigzarki.pl

Agnieszka Celeban, insp. ds. księgowości budżetowej
pokój nr 13, wewnętrzny 27, agnieszka.celeban@umigzarki.pl

Lidia Cesarz, insp. ds. podatków i opłat lokalnych
pokój nr 15, wewnętrzny 25, lidia.cesarz@umigzarki.pl

Martyna Kyc–Kręciwilk, insp. ds. podatków i opłat lokalnych, archiwista,
pokój nr 15, wewnętrzny 25, martyna.kreciwilk@umigzarki.pl

Julita Kot, kasjer,
pokój nr 16, wewnętrzny 39, julita.kot@umigzarki.pl, ZADANIA: kasa, faktury, VAT

Krzysztof Jawura, insp. ds. płac,
pokój nr 20, wewnętrzny 37, krzysztof.jawura@umigzarki.pl, ZADANIA: płace, ZUS


REFERAT EDUKACJI I OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Krystyna Ociepka, insp. ds. obsługi jednostek oświatowych
pokój nr 12, wewnętrzny 28, krystyna.ociepka@umigzarki.pl

Anna Pilarska, inspektor ds. obsługi jednostek oświatowych
pokój nr 12, wewnętrzny 28, anna.pilarska@umigzarki.pl

Justyna Morawiec, inspektor ds. obsługi jednostek oświatowych
pokój nr 12, wewnętrzny 28, justyna.morawiec@umigzarki.pl

 

 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.