sobota, 10 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Makary, Michał

Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku

Strona główna » Projekty unijne » Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 » Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku

wielkość tekstu:A | A | A

             

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WSL 2014-2020.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku
Źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych. Obiekt wykorzystywany jest, jako strażnica OSP w Jaworzniku oraz jako miejsce organizowania imprez okolicznościowych. Funkcja obiektu nie ulegnie zmianie. Przebudowany zostanie w celu przystosowania do obecnie obowiązujących przepisów. Na parterze obiektu zlokalizowane zostały pomieszczenia strażaków oraz trzy garaże dla pojazdów strażackich. Znajdują się tu również toalety, które mają służyć obsłudze imprez plenerowych oraz przeprowadzanych w sali na piętrze obiektu. Na piętrze zaprojektowano salę przystosowaną do organizacji imprez do 100 osób oraz zaplecze sanitarne i kuchenne (catering) dla sali. Z sali zaprojektowano wyjście ewakuacyjne na zewnątrz obiektu za pomocą schodów stalowych. Projekt zakłada: wy-konanie izolacji ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej i założenie instalacji c.o.
Projekt będzie realizowany do 30.11.2021                   

Całkowita wartość projektu:  1 579 091,40 zł
Wysokość wkładu UE:              701 942,36 zł
Wkład własny Gminy Żarki:        877 149,04 zł
Umowa: UDA-RPSL.04.03.02-24-00H8/20-00  z dnia 06.10.2020r.

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 9