Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Projekty unijne i krajowe

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki

Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki

Projekt pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki.
Opis projektu: Projekt polega na utworzeniu Klubu Dziecięcego w Żarkach, który funkcjonować będzie w ramach projektu unijnego przez 2 lata. Wykonany zostanie remont przystosowujący pomieszczenia  w budynku Gimnazjum w Żarkach do nowych funkcji. Klub czynny będzie od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie. W każdym roku działania Klubu przyjętych zostanie 9 dzieci, które oprócz zabawy i wypoczynku, uczestniczyć będą w edukacji wczesnodziecięcej tj. zajęciach z j. angielskiego, zajęciach taneczno- rytmicznych, zajęciach logopedycznych. Każde dziecko uczęszczające do Klubu Dziecięcego będzie miało zapewnione wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny zdegradowane przeznaczone do rewitalizacji w Gminie Żarki, do matek  chcących powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, bądź bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w związku z oddaniem dziecka pod opiekę do Klubu Dziecięcego.  

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych 18 rodziców dzieci w wieku od 1 do 3 lat na terenie Gminy Żarki  poprzez utworzenie Klubu Dziecięcego.

Gmina Żarki informuje, że zakończył się projekt pn. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Okres realizacji projektu: 1.08.2018r. – 16.10.2020r.

Informujemy, że liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi 24.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu: Urząd 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.