sobota, 10 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Makary, Michał

Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki

Strona główna » Projekty unijne » Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 » Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki

wielkość tekstu:A | A | A

 
Projekt pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki.
Opis projektu: Projekt polega na utworzeniu Klubu Dziecięcego w Żarkach, który funkcjonować będzie w ramach projektu unijnego przez 2 lata. Wykonany zostanie remont przystosowujący pomieszczenia  w budynku Gimnazjum w Żarkach do nowych funkcji. Klub czynny będzie od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie. W każdym roku działania Klubu przyjętych zostanie 9 dzieci, które oprócz zabawy i wypoczynku, uczestniczyć będą w edukacji wczesnodziecięcej tj. zajęciach z j. angielskiego, zajęciach taneczno- rytmicznych, zajęciach logopedycznych. Każde dziecko uczęszczające do Klubu Dziecięcego będzie miało zapewnione wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny zdegradowane przeznaczone do rewitalizacji w Gminie Żarki, do matek  chcących powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, bądź bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w związku z oddaniem dziecka pod opiekę do Klubu Dziecięcego.  

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych 18 rodziców dzieci w wieku od 1 do 3 lat na terenie Gminy Żarki  poprzez utworzenie Klubu Dziecięcego.

Całkowita wartość projektu: 423 762,50zł
Wysokość wkładu UE: 360 198,12zł
Budżet państwa: 21 188,13zł
Wkład własny Gminy Żarki: 42 376,25zł

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 6