sobota, 10 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Makary, Michał

Zadania i inwestycje 2021

Strona główna » Inwestycje » Zadania i inwestycje 2021

wielkość tekstu:A | A | A

Uchwała budżetowa dostępna pod adresem: https://www.zarki.bip.jur.pl/dokumenty/Uchwala_nr_162_2021.pdf

Budżet na 2021r.

Dochody budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano w kwocie 49.856.791,30 zł, natomiast po stronie wydatków znalazła się kwota 50.507.555,30 zł. Na inwestycje planuje się wydać 8.960.941,40 zł, w tym z pozyskanych środków z UE 2.201.942,36 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych 1.770.000 zł. Pozostała kwota będzie pochodzić z własnych dochodów oraz z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu 2.500.000 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowano: budowę  i przebudowę dróg - ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach, termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku, budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – do   Suliszowice i Jaroszowa, budowa wodociągu i kanalizacji Czarny Kamień, termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ostrowie oraz projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Przybynowie.

Na realizację bieżących zadań gminy zaplanowano kwotę 41.546.613,90 zł.

Najwięcej w budżecie zaplanowano na wydatki związane z oświatą i jest to kwota ponad 13 mln zł. Gospodarka komunalna będzie dysponowała kwotą 4,4 mln. Pomoc społeczna to ponad 2,6 mln złotych, a ochrona przeciwpożarowa ponad 1,7 mln zł   Na kulturę fizyczną planuje się wydać 350 tys., w tym dotacje dla klubów sportowych wyniosą 180 tys. zł. Na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przewidziano 230 tys. zł. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych  zaplanowano wpływy w kwocie ponad 2 mln złotych i tyle samo planuje się wydać  na finansowanie systemu gospodarki odpadami. Na dotację dla MGOK wraz z budynkami świetlic przeznaczono  460 tys. zł, a dla biblioteki  200 tys. zł.

Budżet został przyjęty na sesji Rady Miejskiej 11 głosami za, przy jednym głosie przeciw w obecności 12 radnych.

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 12