Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Projekty unijne i krajowe

Projekty unijne

Kapitał Ludzki

Uczymy Nowocześnie w Żarkach

Zapytanie ofertowe poniżej 14000 euro

Zapytanie ofertowe poniżej 14000 euro

Została wybrana oferta firmy:

VULCAN Sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław

oferta brutto 48 760,00 zł

Oferent został zaproszony do podpisania umowy.

 

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Żarki/ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Żarkach zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U. 2013r, poz. 907), którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na przygotowanie i realizację krótkich form doskonalenia nauczycieli z zakresu nowych, innowacyjnych form nauczania oraz dostarczenie zestawów tablic interaktywnych w ramach projektu pn. „Uczymy nowocześnie w Żarkach” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Zamawiający

Gmina Żarki/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Żarkach

ul. Kościuszki 17/15, 42-310 Żarki

e-mail: oswiata@umigzarki.pl

NIP 577-19-51-339, REGON 241273814,

 

I.          Opis przedmiotu zamówienia

      Przedmiotem zamówienia jest:

1)    Usługa edukacyjna –

a)      przeprowadzenie 4 krótkich form doskonalenia nauczycieli pn. „Nauczyciel na platformie edukacyjnej” z zakresu:

-platforma edukacyjna jako narzędzie aktywnego nauczania-podstawowe narzędzia platformy (informacje ogólne, zasady korzystania z programu, posługiwanie się narzędziami osobistymi, tworzenie zasobów); tworzenie sal i publikacji w platformie; platforma w pracy dydaktycznej(komunikacja na platformie, tworzenie folderów w archiwum, przygotowywanie i przeprowadzanie testów, stawianie zadań uczniom, redagowanie dok.); platforma jak szkolna interaktywna przestrzeń (tworzenie sal informacji i współpracy, praca indywidualna z uczniem), praca z uczniem zdolnym na platformie;

-metody aktywizujące nauczanie-zadania współczesnej szkoły - od nauczania do uczenia się; przegląd metod aktywizujących-metody pomagające w twórczym rozwiązywaniu problemów; metody pracy grupowej, metody aktywizujące emocje; metody graficzne i integracyjne; metaplan; organizacja lekcji z użyciem metod aktywizujących;

-zaawansowane możliwości pakietu biurowego w nauczaniu-edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji. Cateringu podczas szkoleń w tym obiadu dla uczestników. Zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.

Czas trwania jednej krótkiej formy: 54 godziny dydaktyczne, 9 dni po 6 godzin.

Realizacja XII 2013 - III 2014.

 

b)      przeprowadzenie 1 krótkiej formy doskonalenia nauczycieli pn. „Innowacyjne metody nauczania” z zakresu:

-aktywne nauczanie z tablicą interaktywną (praca z obiektami tablicy; oprogramowanie tablicy; publikowanie arkusza; zastosowanie tablicy na przykładzie wybranych przedmiotów);

-projekt edukacyjny jako innowacyjna forma nauczania(metoda projektu jako metoda dydaktyczna; zapoznanie z systemem Microsoft Live@edu/Office 365/Komponenty Google; inicjowanie projektu, podział grup i zadań; spisanie kontraktu; realizacja projektu; opracowanie i gromadzenie materiałów przez uczestników; przygotowanie narzędzi do oceny projektu; sporządzenie raportu projektu; prezentacja, ocena i podsumowanie projektu, zasady ochrony danych osobowych przy projekcie edukacyjnym - przetwarzanie danych, odpowiedzialność nauczyciela); zaawansowane prezentacje multimedialne w aktywnym nauczaniu. Cateringu podczas szkoleń w tym obiadu dla uczestników. Zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.

Czas trwania jednej krótkiej formy: 42 godziny dydaktyczne, 7 dni po 6 godzin.

Realizacja XII 2013.

 

W ramach przeprowadzenia krótkich form doskonalenia Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostęp uczestnikom szkoleń do adekwatnych aplikacji na okres realizacji projektu:

 

- platforma edukacyjna – dla 36 uczestników szkolenia „Nauczyciel na platformie edukacyjnej”

wymagania dotyczące funkcjonalności platformy:

·         Interfejs użytkownika platformy w języku polskim;

·         Platforma utrzymywana na serwerach Wykonawcy, minimum 95% poziom dostępności gwarantowany w umowie;

·         Instalacja platformy realizowana w ramach usługi;

·         Kontrola dostępu i szyfrowanie połączenia zgodne z protokołem SSL;

·         Wsparcie elektroniczne dla administratora realizowane w języku polskim;

·         Tworzenie backupów i ochrona antywirusowa w ramach usługi;

·         Możliwość administrowania platformą edukacyjną przez Zamawiającego (administratora);

·         Możliwość utworzenia kont dla uczestników szkoleń na platformie przez administratora; konto dla uczestnika będzie uruchamiane w momencie zakwalifikowania do udziału w szkoleniu.

·         Materiały szkoleniowe dla administratorów platformy powołanych przez Zamawiającego;

·         Dostęp do przestrzeni dyskowej na serwerach Wykonawcy o pojemności minimum 10 MB dla każdego z Uczestników;

·         Organizowanie dostępnej przestrzeni dyskowej;

·         Możliwość importu/exportu danych z/do Excela;

·         Możliwość zamieszczania danych w formatach: PDF, SWF, SCORM, QTI.

·         Możliwość sprawdzenia wykorzystania dowolnego materiału opublikowanego na platformie;

·         Funkcjonalność strony logowania: wyświetlanie aktualności; wyświetlanie listy dostępnych modułów; wyświetlanie komunikatów;

·         Możliwość sprawdzenia liczby logowań dla konkretnego użytkownika lub grup tworzonych przy imporcie;

·         Możliwość tworzenia, udostępniania wybranym grupom użytkowników platformy oraz analizy ankiet;

·         Obsługa aktualności dotyczących kursu / szkolenia;

·         Obsługa źródeł danych Rich Site Summary (RSS);

·         Wewnętrzne dokumenty dostępne on-line;

·         Budowanie i przydzielanie zadań domowych;

·         Budowanie i przydzielanie testów (w tym w standardzie IMS QTI) z możliwością weryfikacji poprawności odpowiedzi dla pytań zamkniętych oraz ograniczenia czasu na ich rozwiązanie;

·         Grupowa praca z dokumentami;

·         Kalendarz wewnętrzny;

·         Komunikacja wewnętrzna użytkowników platformy;

·         Wewnętrzny system powiadomień;

·         Obsługa dokumentów MS Office;

·         Możliwość integracji platformy z oprogramowaniem zewnętrznym za pośrednictwem API.

 

- Microsoft Live@edu/Office 365/Komponenty Google - dla 10 uczestników szkolenia „Innowacyjne metody nauczania”

 

2)    Dostawa zestawu interaktywnego składającego się z tablicy i projektora

Wymagania dotyczące tablicy (wymagania minimalne – dopuszcza się rozwiązania równoważne):

·      Przekątna obszaru roboczego min. 79 cali

·      Obszar roboczy w formacie 4:3

·      Powierzchnia tablicy - twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania pisakami suchościeralnymi

·      Komunikacja z komputerem -  wbudowany w tablicę port USB, opcjonalnie bezprzewodowa.

·      Rozdzielczość sprzętowa rozdzielczość wewnętrzna: 4096 punktów (linii) na cal rozdzielczość wyjściowa: 1000 linii na cal

·      Obsługiwane rozdzielczości – min  47 500 x 75 000 pikseli

·      Pisaki wyposażone są w przyciski realizujące sprzętowo funkcje: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie, drag&drop) bez programowej emulacji i konieczności naciskania dodatkowych przycisków na tablicy

·      Technologia odczytu położenia pisaka - elektromagnetyczna pasywna, czułość zbliżeniowa tablicy do 5 mm.

·      Zasilanie pisaków - wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego. Czas pracy pisaka po naładowaniu min 8 godzin.

·      Technologia pozwalająca na obsługę tablicy przez dwie osoby w tym samym czasie - możliwość pisania po tablicy jednocześnie przez dwóch użytkowników na całej powierzchni tablicy oraz na osobnych, wydzielonych obszarach.

·      Zintegrowany tryb współpracy z aplikacjami Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiający wstawianie adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji

·      Pięć programowalnych przez użytkownika przycisków paska narzędzi

·      Definiowanie łączy do dowolnych zewnętrznych plików, stron internetowych, dźwięków, filmów dla dowolnych obiektów na stronie

·      Wbudowana i w pełni edytowalna Galeria, zawierająca ponad 500 MB gotowych do wykorzystania i dostarczanych razem z tablicą elementów

·      Możliwość dodawania do Galerii zewnętrznych elementów graficznych, dźwięków, filmów, obiektów Flash, dokumentów PDF i adresów stron WWW

·      Wbudowana wyszukiwarka elementów w Galerii, uwzględniająca wyszukiwanie wg nazw, słów kluczowych, typu mediów (m.in. dźwięk, film, flash, obrazek, tło)

·      Pełna lokalizacja oprogramowania w języku polskim.  (program, pomoc kontekstowa i moduł pomocy do programu, uruchamiany bezpośrednio z menu programu tablicy a nie zewnętrznie, pomoc zainstalowana na komputerze, brak konieczności połączenia z Internetem w celu skorzystania z pomocy).

·      Możliwość zapisu lekcji interaktywnej w formacie *.IWB (Interactive Whiteboard Common File Format) pozwalającym na uruchamianie lekcji interaktywnych na różnych tablicach interaktywnych obsługujących ten format.

·      Możliwość obsługi programu do tablicy interaktywnej z poziomu tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS działającym w tej samej sieci bezprzewodowej, do której podłączony jest komputer z tablicą interaktywną. Klient zainstalowany na tablecie posiada skróty do funkcji oprogramowania do tablicy interaktywnej.

·      Możliwość tworzenia interaktywnych ćwiczeń za pomocą dołączonego oprogramowania, zapisywanych w plikach Flash, z możliwością dodawania  przygotowanych ćwiczeń do galerii programu do obsługi tablicy. Możliwość tworzenia w dołączonym oprogramowaniu profili użytkownika zabezpieczonych hasłem.

·      Oprogramowanie po polsku i sterowniki do tablicy do systemów operacyjnych:  Windows XP/Vista/Windows 7 (32 i 64 bit), Mac OS X (w tym Lion), Linux (32 bit)

·      Współpraca z innymi urządzeniami w ramach systemu - Bezpośrednia współpraca z bezprzewodowymi tabletami (jednoczesna praca do 7 tabletów wspólnie z tablicą) oraz systemem pilotów do testów tego samego producenta.

 

Wymagania dotyczące projektora (wymagania minimalne – dopuszcza się rozwiązania równoważne):

System projekcji                            

System 3 wyświetlaczy LCD

współczynnik proporcji:                                            

4:3

Rozdzielczość natywna                               

1024 x 768

Powiększenie optyczne                             

min 1,3x

Powiększenie cyfrowe

Min 4x

Ostrość                                                              

Ręczne

Czas pracy lampy min:                                

7000 godz.

Tryby jasności lampy:                                  

min 3 – wysoki, standardowy, niski

Rozmiar ekranu min                                    

Od 30” do 300” (od 0,762 m do 7,62 m)

Natężenie światła 

(tryb jasności lampy: wysoka/standardowa/niska)     2700 lm/2100 lm/1600 lm

Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)

3000:1

Korekta zniekształceń trapezowych

W pionie max +/- 30 stopni

Rzeczywista rozdzielczość obrazu:                        

1024 x 768 pikseli

Sygnał komputerowy i wideo - wejście/wyjście                              

Wejście A Złącze wejściowe RGB/Y PB PR: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), złącze wejściowe audio: minijack stereo

Wejście B – Złącze sygnału wejściowego RGB: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), wejściowe audio: minijack stereo

Wejście C – Złącze sygnału wejściowego HDMI

Wejście S-Video-  Złącze wejściowe S-Video: 4-stykowe złącze Mini DIN, Złącze wideo chinch

Wyjście audio                                                  

minijack stereo

wyjście innego sygnału

 

Złącze sygnału wyjściowego monitora*4: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie),

Złącze RS-232C: 9-stykowe złącze D-sub (żeńskie) 

Złącze LAN:–

RJ45, 10BASE-T/100BASE TX

Głośnik                                                              

16 W x 1 (monofoniczny)

USB

Typ A i typ B

Pobór mocy

(prąd przemienny od 220 V do 240 V)  

285W ( w trybie wysokiej jasności)

Pobór mocy w trybie czuwania                               

5,9 W/ 0,1  W (tryb czuwania: standardowy/niski)

Masa maks                                                       

Max 4 kg

Akcesoria znajdujące się w zestawie                   

pilot zdalnego sterowania, przewód VGA, przewód zasilający, instrukcja obsługi

Dodatkowe funkcje                                     

Możliwość włączenia trybu niskiego jasności lampy przyciskiem dedykowanym znajdującym się na pilocie i na urządzeniu

Tryb oszczędzania energii – automatyczne wyłączanie lampy projektora jeśli nie ma sygnału video przez min 10 minut

Zamrażanie obrazu – możliwość zatrzymania przez prowadzącego wyświetlanego obrazu (cyfrowa stopklatka)

Warunki gwarancji

5 lat na projektor, 3 lata na lampę lub 3000 godzin

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom.

 

 

II.          Termin realizacji zadania

Termin wykonania usług edukacyjnych w ramach projektu „Uczymy nowocześnie w Żarkach” – od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2014 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń.

Dostawa  tablicy interaktywnej wraz z projektorem – do dnia 2 grudnia 2013

 

III.          Sposób przygotowania oferty

Oferent  powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

IV.          Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Uczymy nowocześnie w Żarkach

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-130 Żarki

pokój nr 10 do 22.11.2013 do godziny 10:00

Otwarcie nastąpi 22.11.2013 o godzinie 10:15

V. Kryterium Oceny Oferty

Oferty będą poddane ocenie wg. następujących kryteriów:

Cena brutto - 100%

W zakresie powyższego kryterium najwyższą ilość punktów (100) otrzyma oferta o najniższej łącznej  cenie brutto,  wg wzoru: C = (cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej  oferty) x 100.

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

- Oferta musi zawierać cenę ostateczną brutto.

- Cena musi być podana w złotych polskich w liczbach  i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną liczbowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie

- Cena powinna zawierać koszt dostawy instrumentów na adres Zamawiającego

 

VI.          Załączniki

Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy.

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.