Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina

Żarki - Twoje Miejsce na Jurze

Żarki - Twoje Miejsce na Jurze

Żarki Twoje Miejsce na Jurze

Żarki to gmina położona w malowniczym i bogato rzeźbionym krajobrazie jurajskim, w północnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren gmina została włączona do Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. W falisto - pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne, niektóre o zaskakujących nazwach np. Wampirek w Czatachowie, czy Sroga Skała w Zaborzu.

Miasto Żarki  jest siedzibą gminy, która zajmuje powierzchnię 100,67 km2, co stanowi 0,83 % powierzchni województwa śląskiego. W mieście i dziesięciu sołectwach mieszka 8100 osób. Pierwsze wzmianki o miejscowościach leżących w obrębie gminy pochodzą z lat 1325-1327. Miasto ma ciekawą historię związaną z nazwiskami właścicieli: Myszkowskich, Korycińskich, Męcińskich, Steinkellerów. W gminie znajduje się 10 sołectw: Jaworznik, Jaroszów, Kotowice, Zawada, Czatachowa, Suliszowice, Wysoka Lelowska, Przybynów, Ostrów, Zaborze.

Żarki słyną z maryjnego sanktuarium z przepiękną figurką Matki Bożej Leśniowskiej – Patronką Rodzin oraz najlepiej zachowanych judaików w regionie częstochowskim ujętych w Szlaku Kultury Żydowskiej. Miasto rozwój zawdzięcza kupcom i rzemieślnikom. Przywilej organizowania jarmarków żarczanie otrzymali przed 450 laty, do dzisiaj targowisko miejskie jest wizytówką gospodarczą miasta. Zakłady rzemieślnicze zastąpiły nowoczesne firmy rodzinne. Szczególnie piękne i ekologicznie nieskażone są okolice Suliszowic, Czatachowy, Przewodziszowice, Zaborza, Ostrowa. Ciekawostką jest Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych w miejscowościach Ostrów, Przybynów, Zaborze. Aby zobaczyć jeden z najbardziej urokliwych fragmentów Jury należy się wybrać na wzgórze Laskowiec w Żarkach, przy drodze w kierunku Jaworznika. Tu bowiem najlepiej widać jeden z cudów natury – jurajską kuestę. Na wzgórzu znajdują się ruiny kościoła św. Stanisława z XVIII w., którego społecznym opiekunem jest żarczanin Wojciech Mszyca. Ciekawostka jest umieszczenia obok ruin jurajskich zegarów słonecznych, które odmierzają czas dla Żarek, Nowego Jorku i Tokio. Nieopodal Laskowca znajduje się “Babka” - długowieczna lipa drobnolistna, którą w 1954 r. wpisano na listę pomników przyrody. Miała wówczas 18 m wysokości i ok. 4,5 m w obwodzie. Liczy ponad 500 lat. O tej lipie krążą różne podania. Jedno z nich głosi, iż król Jan III Sobieski jadąc z wojskiem pod Wiedeń w 1683 r., wybrał miejsce na postój i odpoczynek pod rozłożystymi konarami ”Babki”.Turyści koniecznie powinni odwiedzić pustelnię p.w. Ducha Świętego w Czatachowie. Najbardziej okazałą budowlą jest wymurowany z kamienia jurajskiego kościół z wieżą, wybrukowanym dziedzińcem i bramą posadowiony na wysokości ponad 400 metrów. Wzniesiony na przełomie wieków XX i XXI wysiłkiem kilku mężczyzn – pustelników, którzy w 1992 roku osiedlili się w Czatachowie. 

Gmina Żarki oferuje możliwości wypoczynku dla turystów o różnych zainteresowaniach, szlaki piesze i rowerowe sprzyja rozwojowi turystyki, a bogata przeszłość jurajskiego miasteczka sprawia, iż pobyt w gminie może się okazać niezwykle interesującym. Bliskość szlaków komunikacyjnych, rowerowych i pieszych zachęca do aktywnego wypoczynku połączonego z poznawaniem dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, gorąco polecamy spróbować chleb tatarczuch i żareckie obwarzanki odpustowe.Przez Żarki przebiegają dogodne połączenia drogowe w kierunku Kielc, Częstochowy, Katowic i Opola. Gmina Żarki jest położona w odległości 53 km od Katowic i 39 km od Częstochowy.

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.