Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Dla mieszkańca

System Gospodarowania Odpadami

Zasady Segregowania Odpadów w Gminie Żarki - PRAKTYCZNY PORADNIK

Zasady Segregowania Odpadów w Gminie Żarki - PRAKTYCZNY PORADNIK

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW W GMINIE ŻARKI


Worek lub pojenik niebieski z napisem PAPIER, KARTON

Wrzucamy:
- gazety, książki, katalogi, zeszyty, prospekty, ulotki
- papierowe torebki i worki
- papier szkolny, biurowy
- papier pakowy
- tekturę, pudełka tekturowe, papierowe
 
Nie wrzucamy:

- papieru z folią
- papieru lakierowanego
- opakowań po jajach
- opakowań z jakąkolwiek zawartością
- papieru termicznego i faksowego, kalki
- kartonów pokrytych folią metalową lub tworzywami sztucznymi ( opakowania po mleku, sokach)
- zdjęć
- tapet
- styropianu
- mokrego lub tłustego papieru
- odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pieluchy)

UWAGA:
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerkii, elementy metalowe lub plastikowe.Worek lub pojemnik  żółty z napisem TWORZYWA SZTUCZNE, METAL

Wrzucamy:
- plastikowe opakowania oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP
- puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości
- plastikowe opakowania po żywności bez zawartości (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach)
- plastikowe zakrętki
- folia i torebki z tworzyw sztucznych
- plastikowe torebki, worki, reklamówki
- plastikowe koszyczki po owocach
- metalowe puszki po napojach, konserwach

Nie wrzucamy:
- butelek po olejach spożywczych, chłodniczych, samochodowych
- opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
- opakowań po lekach
- styropianu i gumy
- butelek z jakąkolwiek zawartością
- puszek po farbach
- opakowań po aerozolach
- opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych
- sprzętu AGD
- skrzynek po napojach
- baterii
- szczoteczek do zębów

UWAGA:
Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Nakrętki zdejmij. Warto je zbierać osobno i wrzucić do żółtego worka lub oddać np. w celach charytatywnych.SZKŁO  Worek lub pojemnik zielony z napisem  SZKŁO

Wrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności bez zawartości
- butelki po napojach alkoholowych
- szklane opakowania po kosmetykach
 
Nie wrzucamy:
- porcelany i ceramiki, doniczek
- żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów
- szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego
- zniczy
- talerzy
- fajansu
- kineskopów i lamp telewizyjnych
- luster, szyb samochodowych
- termometrów

UWAGA: Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika.BIOODPADY Worek lub pojemnik brązowy z napisem BIOODPADY

Wrzucamy:
- skoszoną trawę, liście, części roślin
- drobne gałęzie
- kwiaty cięte, rośliny doniczkowe
- odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (obierki, resztki jedzenia)
- resztki owoców czy warzyw
- pieczywo, skorupki jaj, fusy herbaty i kawy łącznie z filtrami
- resztki lub przeterminowane produkty mleczne bez opakowania
 
Nie wrzucamy:
- ryb, mięsa, wędlin i kości
- resztek oleju
- odchodów zwierzęcych
- artykułów higienicznych (pampersy, podpaski)


UWAGA: W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych na własne potrzeby np. własny kompostownik lub karmienie zwierząt.

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA:
Odpady pozostałe po segregacji, które nie mogą trafić do zbiórki selektywnej, ani nie należą do powyższej grupy odpadów wrzucamy do pojemnika na ODPADY NIESEGREGOWANE.

Wystygnięty popiół wrzucamy do pojemnika na ODPADY NIESEGREGOWANE


Baterie oraz przeterminowane lub niewykorzystane leki, termometry, igły, strzykawki

Oddajemy w punkcie zbiórki baterii i przeterminowanych leków – Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych obok oczyszczalni ścieków przy ulicy Myszkowskiej 61 w Żarkach. UWAGA: Odpady te traktujemy jako niebezpieczne i oddzielamy od innych.

Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe i zużyte opony

Zbierane zostaną w ramach zbiórki ulicznej sprzed nieruchomości będzie przeprowadzana przez firmę wyłonioną przez Gminę Żarki w drodze przetargu. UWAGA: Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny możemy zostawić w sklepie przy zakupie nowego w stosunku 1:1, czyli stary sprzęt za nowy.

Odpady po remoncie i odpady zielone

Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia budowlanego z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz odpady zielone w ilościach powyżej 0,2 metra sześciennego odbierane będą po uprzednim zgłoszeniu do UMiG Żarki, Referatu Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, tel. (34) 3148 0 36 w. 41.UWAGA:

- Nie podlegają odbiorowi w ramach zryczałtowanej opłaty odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót.

- Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i workach na odpady komunalne gorącego popiołu, żużla, odpadów innych, niż komunalne wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.


PAMIĘTAJ:
Właściciel nieruchomości musi pamiętać o terminach wywozu. W dniu odbioru odpadów wystawia worki lub pojemniki przed posesję do godz. 7.00!

WAŻNE:
Odpady, które są zbierane selektywnie oddzielamy i gromadzimy w przeznaczonych do tego workach lub pojemnikach. W razie stwierdzenie, iż pomimo zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nie są przestrzegane jej zasady, wystawiona zostanie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyższej stawki.

Poniżej ulotka do pobrania odnośnie zasad segregacji:

INFORMACJE:
UMiG Żarki
Referatu Gospodarki Komunalnej
pokój nr 2
tel. (34) 3148 0 36 w. 41
mail: odpady@umigzarki.pl

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.