Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 30.12.2010, godz. 9.00

Sesja Rady Miejskiej - 30.12.2010, godz. 9.00

Zapraszamy do wzięcia udziału w III sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbędzie się w dniu 30.XII.2010 r. o godz.9.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad :
                                                   
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody dla drzewa gatunku klon zwyczajny rosnącego w miejscowości Czatachowa na terenie nieruchomości Nr 12/Nr geodezyjny  285/5/
7.Uchwalenie zmian w budżecie gminy
8.Uchwalenie budżetu gminy Żarki na 2011r
9.Przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014
10..Sprawy różne,bieżące
11.Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Żarkach   
                           
                           


Żarki, dnia 16.XII.2010 r.
                            Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                    Stanisława Nowak
                                     mgr Stanisława Nowak
 

16

GRU

2010

945

razy

czytano