Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców.

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych  MOST w Katowicach od listopada 2009r. realizuje  projekt "Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej", którego  idea skupia się na zapewnieniu szerokiego dostępu do dobrej jakości bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla każdego zainteresowanego, poprzez działalność Punktów Poradnictwa Otwartego. 

W załączeniu harmonogram otwarcia Punktu Poradnictwa Otwartego na terenie Myszkowa wraz z informacją o zapisach w Punktach. Punkty otwarte są dwa dni w tygodniu – w dni robocze od 16-20 natomiast w soboty w godz. od 10 – 14. Bezpłatne porady dla mieszkańców  udzielane są zgodnie z harmonogramem  otwarcia Punktu PPO i będą świadczone do maja 2012r. Harmonogram  dostępny jest  również do pobrania na stronie internetowej projektu : www.ppo-arl.com.pl albo w Biurze Projektu w Jaworznie w siedzibie Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie.
Podstawową grupą odbiorców są osoby z niską świadomością prawną i obywatelską, którzy nie potrafią samodzielnie znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich problemy prawne i społeczne. W głównej mierze projekt  skierowany jest do osób oraz instytucji, dla których profesjonalna pomoc prawna jest poza zasięgiem finansowym.  Porady w Punktach Poradnictwa Otwartego odbywają się na terenie 18 miast woj. śląskiego. Zakres usług świadczonych przez Ekspertów – Prawników w Punktach PPO obejmuje poradnictwo prawne i obywatelskie, mianowicie: poradnictwo prawne  udzielane jest  osobom fizycznym i skupia się głównie na udzieleniu porady prawnej lub informacji  o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę, wynikających z niego prawach  i obowiązkach, trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia. Poradnictwo prawne to także pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej.

Z kolei poradnictwo obywatelskie udzielane jest osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym. Obejmuje udzielanie porad oraz informacji o prawach i obowiązkach obywatela, które jest metodą wsparcia dla osób, które w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Porady dotyczyć mogą m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, a informacje m. in. spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracja publiczną, finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych.

OSTATNI TERMIN DYŻURU W PUNKTACH PPO NA TERENIE 18 MIAST WOJ. ŚLĄSKIEGO PRZYPADA NA DZIEŃ 19.05.2012r.

W załączeniu harmonogram:

19

GRU

2011

988

razy

czytano