Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Modernizacja linii średniego i niskiego napięcia także w gminie Żarki.

Modernizacja linii średniego i niskiego napięcia także w gminie Żarki.

TAURON DYSTRYBUCJA SA informuje o decyzji dotyczącej przeprowadzenia w latach 2012-2014 modernizacji linii średniego i niskiego napięcia na terenach zagrożonych występowaniem szadzi katastrofalnej. Zakres inwestycji obejmie m.in. obszar Gminy Żarki.

Docelowym efektem planowanej modernizacji będzie podwyższenie standardów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych jak również znaczne skrócenie czasów przerw w dostawie energii elektrycznej. Planowane prace polegać będą m.in. na wymianie przewodów nieizolowanych na izolowane, co pozwoli zmniejszyć ilość zakłóceń na liniach oraz uodporni je na zjawiska występowania szadzi, a także na zakłócenia powodowane przez silne wiatry (awarie powodowane przez gałęzie drzew).

Niestety, z realizacją inwestycji związane jest czasowe zwiększenie ilości planowanych przerw w zasileniu odbiorców, ze względu na to, że wykonanie ww. prac nie jest możliwe w inny sposób. Ze swej strony pragniemy zapewnić, że zastosujemy wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne, żeby ilość wyłączeń z tym związanych ograniczona była do minimum. O planowanych wyłączeniach każdorazowo z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy powiadamiać odbiorców poprzez wywieszenie ogłoszeń.

Z związku z powyższym za pośrednictwem Państwa Urzędu zwracamy się z tą informacją do mieszkańców Gminy i prosimy o jej rozpowszechnieni, a jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, które okazane nam teraz, w przyszłości zaowocuje większym komfortem użytkowaniem energii elektrycznej.

Informacja publikowana na prośbę  TAURON DYSTRYBUCJA SA.

13

STY

2012

954

razy

czytano