Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Szansa na przebudowę dróg gminnych w centrum Żarek.

Szansa na przebudowę dróg gminnych w centrum Żarek.

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków  w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Na szóstej pozycji znalazł się wniosek z Gminy Żarki na 46 projektów złożonych przez samorządy gminne.

Gmina Żarki do konkursu o dofinansowanie w ramach tzw. schetynówek złożyła projekt o nazwie „Przebudowa dróg gminnych w Żarkach stanowiących połączenie drogi wojewódzkiej nr 793 z drogą wojewódzką 789 – przebudowa ciągu ulic: Kościuszki, Poprzecznej, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury”.

W ostatnim dniu października pojawiła się na stronach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wstępna lista rankingowa. Nie jest to lista, która ostatecznie potwierdza dofinansowanie, ponieważ do 14 listopada gminy i powiaty, które biorą udział w konkursie mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny formalnej i merytorycznej.

- Na ostateczne wyniki, czy uzyskamy dofinansowanie, czy nie musimy jeszcze zaczekać. Nasz projekt został oceniony wysoko. Jest szósty na liście rankingowej na 46 projektów złożonych przez różne gminy województwa śląskiego – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. – Jeśli uzyskamy dofinansowanie zadanie będzie realizowane w 2014 roku.

Co obejmuje zgłoszony projekt? Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w centralnej części miasta Żarki i obejmuje przebudowę jezdni, zjazdów, chodników oraz dobudowę parkingów w ramach istniejącego zagospodarowania terenu w Żarkach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów kołowych oraz pieszych. W ramach przebudowy zaplanowano: nowe jezdnie, chodnik, w ciągu ul. Poprzeczne zaplanowano ,,mini rondo" będące zarazem progiem zwalniającym, a dalej ciąg pieszo-jezdny. Projekt obejmuje również odwodnienie, zaprojektowano rozbudowę oświetlenia przy ul. Żwirki i Wigury poprzez  zamontowanie dodatkowych latarń wyposażonych w oprawę oświetleniową ze źródłem typu LED.

 

04

LIS

2013

2787

razy

czytano