Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Jura przyjazna koniom i jeźdźcom.

Jura przyjazna koniom i jeźdźcom.

W trzech gminach powstanie szlak konny. Łącznie 120 kilometrów, z tego 10 km poprowadzi przez Gminę Żarki. Nowy produkt turystyczny zostanie przygotowany w ramach projektu  unijnego. Finasowanie jest już zapewnione.

Projekt pt .„Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj, Żarki”  uzyskał  dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne,  Priorytet III Turystyka, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Liderem projektu jest Gmina Koziegłowy.  Wartość całkowita 365 640,00, dofinansowanie: 310 794,00. Gmina Żarki i Poraja są partnerami projektu. Gmina Żarki na realizację projektu wydatkuje  7 773 zł ( 2014 - 3164 zł, 2015 - 4 609 zł).

W północnej części województwa powstanie szlak konny, który będzie przebiegał od przez teren Gmin Koziegłowy, Poraj, a następnie z Choronia w stronę Przybynowa, Jaroszowa tuz przed stajnią Jaroszówką (na fot.)  i dalej w kierunku Czatachowy. Łącznie powstanie 120 km oznaczonych szlaków, siedem punktów przystankowych, w tym w naszej gminie dwa w Czatachowie przy świetlicy oraz w Jaroszowie  przy boisku.  Ponadto w ramach projektu zostaną wydane mapy, zamontowane tablice i sfinansowany film promocyjny. Realizacja zadania rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Dodajmy, iż w ramach wspomnianego konkursu unijnego Gmina Żarki uzyskała już jedno dofinansowanie w ramach infrastruktury okołoturystycznej. Dzięki zaangażowaniu dotacji unijnej w Leśniowie powstaną: „linowy” plac zabaw, tor rowerowy, zadaszone miejsca do odpoczynku, ciąg pieszo-rowerowy, drogi dojazdowe i manewrowe, parking dla autokarów. Zamontowane zostaną ławki, kosze, lampy solarne, stojaki na rowery.   Realizacja zadania rozpocznie się jeszcze w tym roku.  Wartość zadania milion złotych.Więcej o tym projekcie pod adresem: http://www.umigzarki.pl/aktualnosci/2767

24

CZE

2014

1352

razy

czytano