Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Żarkach przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku umieszczania na nieruchomości w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz o utrzymaniu jej w należytym stanie.
Niedopełnienie powyższego obowiązku wynikającego z art. 47b.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.Nr 166,poz.1612) oraz z art.64 § 1 Kodeksu Wykroczeń – może spowodować sankcje karne.
Oznakowania lub odnowienia numeracji posesji, proszę  dokonać w terminie do dnia 15 kwietnia 2008 roku.
Powyższe podyktowane jest fatalnym stanem oznakowania posesji utrudniającym pracę służbom ratowniczym, Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu oraz Policji.


Burmistrz Miasta i Gminy
w Żarkach

05

MAR

2008

8028

razy

czytano