Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Inwestycje, inwestycje, inwestycje.

Inwestycje, inwestycje, inwestycje.

Niektóre zadania inwestycyjne zbliżają się do końca, inne rozpoczynają. Trwają przez cały czas prace przy młynie przy ul. Ofiar Katynia. W centrum Żarek nieopodal urzędu nadal trwa remont dróg. Kolejna inwestycja polega na modernizacji ulic: Czarki w Żarkach, Leśnej w Jaworzniku,  Długiej w Wysokiej Lelowskiej. Zadanie drogowe jest realizowane również na Osiedlu 600-lecia.

Jednym z największych zadań inwestycyjnych jest przebudowa Starego Młyna pod potrzeby Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach. Kontynowanie są roboty konstrukcyjne w nowoprojektowanej części oraz budowane są konstrukcje żelbetowe ścian i stropów budynku młyna. Wewnątrz wykonano częściowo podłoża pod posadzki, zabudowano stolarkę okienną, trwają prace przy elewacji budynku, jest budowana rampa. Cały czas trwają roboty instalacyjne: co, elektryczna, odgromowe. Przypomnijmy, iż cały czas trwa zbiórka eksponatów. Te zgromadzone, jak i urządzenia z młyna są rewitalizowane.

Nowe nawierzchnie zyskały cztery ulice na Osiedlu 600-lecia. Prace przeprowadzono na ulicach: Astrów, Kąkoli, Różana i Tulipanów w Żarkach. Koszt tego zadania 813 659,23zł. Ulice zyskały krawężniki, nawierzchnie z kostki, chodniki, wydzielone pasy zieleni, zjazdy. Wybudowano również chodnik i parking wraz z odwodnieniem drogi i budynku OSP przy ul. Szkolnej w Jaworzniku za 232 900,82 zł.  Szkoła podstawowa została odwodniona w ubiegłym roku w ramach termomodernizacji obiektu.

Prace nadal trwają w centrum Żarek. Przebudowywane są ulice Kościuszki, Poprzeczną, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury za kwotę 1 593 674,65 zł. Trwa porządkowanie terenu i przygotowania do położenia nakładek asfaltowych. - Inwestycja będzie realizowana do końca października  tego roku.

Za sumę 769 086,43zł są remontowane  ul. Czarka w Żarkach, przy której prace już są wykonywane, ul. Leśna w Jaworzniku oraz ul. Długa w Wysokiej Lelowskiej. Prace mają zakończyć się do 31 grudnia.

(tekst: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot: Paulina Musiał, Przemek Stala)
 

23

WRZ

2014

1554

razy

czytano