Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

UNiweażniony dowód osobisty - konsekwencje.

UNiweażniony dowód osobisty - konsekwencje.

Poniżej pełna nformacja dotycząca konsekwencji posługiwania się dowodem osobistym, który został zgłoszony jako utracony, a następnie odnaleziony.

Przypominamy, że dowód osobisty, zgłoszony jako utracony, zostaje nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Po złożeniu zgłoszenia informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.

04

MAR

2016

1213

razy

czytano