Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Nauka ratowania życia

Nauka ratowania życia

W  Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie odbyło się spotkanie warsztatowe na temat pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez ratownika medycznego Pawła Oleksiaka. Zajęcia zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego.
Prelekcja oraz zajęcia praktyczne zostały zorganizowane w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.
W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakim sprzętem posługuje się ratownik medyczny i do czego służą poszczególne elementy wyposażenia, utrwalili numery telefonów alarmowych, dowiedzieli się, do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy znajdą się w niebezpiecznej sytuacji. Uczniowie dowiedzieli także się, w jaki sposób należy prawidłowo wezwać karetkę pogotowia i jakich informacji należy udzielić podczas rozmowy telefonicznej. Atrakcją dla uczniów był z pewnością aktywny udział w spotkaniu, podczas którego mogli kształcić praktyczne umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach. Ratownik wykazał się nie tylko ogromną wiedzą i doświadczeniem, ale również umiejętnością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Przekazywanie przez niego treści były dostosowane do wieku uczniów, dzięki czemu żaden uczestnik zajęć nie mógł się nudzić.
     Po zakończonych zajęciach dyrektor Edyta Brodzik podziękowała  ratownikowi za przeprowadzenie ciekawych zajęć i pokazanie, jak istotne jest umiejętne niesienie pierwszej pomocy w sytuacji zagrażającej życiu człowieka.

(Zdjęcia i tekst ze Szkoły Podstawowej w Przybynowie)

01

MAR

2019

688

razy

czytano