Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie Fundacji Wspomagania Wsi.

Zapraszamy do udziału w konkursie Fundacji Wspomagania Wsi.

Fundacja pragnie przypomnieć i upamiętnić wydarzenia roku 1989, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności i do zmiany jej ustroju na ustrój demokratyczny. Zaprasza do rywalizacji rodzinne lub sąsiedzkie zespoły z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Rejestracja uczestników do 11marca.
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza zespoły rodzinne lub sąsiedzkie złożone z trzech do pięciu osób (3-5), w tym co najmniej jednej osoby dorosłej. Konkurs przeznaczony jest dla osób mieszkających w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich.
Bez względu na toczące się obecnie spory polityczne, to co wydarzyło się zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich w 1989 roku, godne jest przypomnienia i namysłu.
Możemy być dumni z tego, jak potoczyły się przemiany polityczne i gospodarcze w naszym kraju. Polska odegrała też bardzo dużą rolę jeśli chodzi o przemiany w całym naszym regionie. Nasz wkład w upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest przez nikogo kwestionowany. Wręcz przeciwnie, rola Polski i Polaków w wydarzeniach 1989 roku i tych, które je poprzedziły (jak np. powstanie Solidarności w 1980 roku), jest często znacznie bardziej doceniana przez świat zewnętrzny niż przez nas samych.
Ważne, by zdać sobie sprawę, jak długą przeszliśmy drogę przez ostatnie 20 lat, jak bardzo zmienił się nasz kraj i komu to zawdzięczamy.
Konkurs 1989 roku odbywa się w Internecie: uczestnicy – zespoły, muszą założyć konta poczty elektronicznej, by można się było z nimi kontaktować i by mogły uzyskać dostęp do formularza z pytaniami. Następnie, muszą zarejestrować się na stronie konkursu. Rejestracja zespołu to rejestracja jednej osoby, która będzie pełnić rolę pośrednika między zespołem a organizatorami konkursu. Na stronie internetowej konkursu pojawi się formularz z pytaniami. Zespoły będą nadsyłać swoje odpowiedzi również drogą internetową, przesyłając wypełniony formularz.
Pytania będą dotyczyć lat 1989/1990 w Polsce i w innych krajach, które w tym samym okresie zaczęły transformację ustrojową. Pytania dotyczące Polski obejmą również dziesięciolecie poprzedzające upadek komunizmu, czyli okres od strajków latem 1980 i powstania Solidarności. Pytania będą się koncentrować na kwestiach społecznych, politycznych i ekonomicznych.
Konkurs będzie się składał z dwóch etapów (rund). W obu rundach uczestnicy będą odpowiadać na pytania (test wielokrotnego wyboru) podane na stronie internetowej konkursu. Wejście na stronę konkursu jest możliwe z każdego komputera (na całym świecie).
Dodatkowo, dzięki forum, uczestnicy będą mieli możliwość wymiany informacji i dyskusji miedzy sobą oraz z innymi zainteresowanymi osobami.
Każdy z zespołów, który przejdzie do drugiej rundy otrzyma dyplom.
Szczegółowe informacje dotyczące mi in. zasad kwalifikacji do drugiej rundy oraz nagradzania laureatów zawarte są w regulaminie konkursu.
Źródło informacji: http://www.1989-konkurs.org/witamy.php

Pod adresem www.1989-konkurs.org.pl znajdują się dane dotyczące regulaminu, nagród, rejestracji, harmonogramu konkursu.

16

LUT

2009

1213

razy

czytano