Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Jednomyślne absolutorium.

Jednomyślne absolutorium.

Burmistrz Żarek Klemens Podlejski otrzymał jednogłośnie absolutorium od Rady Miejskiej. Za zagłosowało 14 radnych, i tylu uczestniczyło w posiedzeniu. W dniu 28 czerwca obyła się sesja. W trakcie dyskutowano nad raportem o stanie gminy. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
– Dziękuję za jednomyślność i współpracę z Radą Miejską Rok 2021 był dobrym rokiem. Mamy dobre wskaźniki finansowe – skomentował burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Wcześniej, pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejska.

Raport o stanie gminy na sesji zaprezentował zastępca burmistrza Jakub Grabowski.

Dokument jest dostępny pod adresem:  https://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/6111

28

CZE

2022

520

razy

czytano