Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szkolenie dla pszczelarzy

Szkolenie dla pszczelarzy

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego" mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem projektu jest:
Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu miodosytnictwa i apiterapii. Aktywizacja bezpośrednia zostanie skierowana do 100 osób, zamieszkałych na terenach wiejskich z 2 województw: łódzkiego i śląskiego, jednakże aktywizacja pośrednia będzie skierowana do znacznie szerszej grupy odbiorców.
Grupa docelowa to:
– osoby w wieku powyżej 18 lat,
– zamieszkujące na terenach wiejskich województw: łódzkie i śląskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).
Miejsce realizacji to 2 województwa: województwo łódzkie i województwo śląskie.
Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 100 osób, w tym 60 osób z woj. śląskiego oraz 40 osób z woj. łódzkiego.
TEMATYKA SZKOLEŃ
1.    Apiterapia
2.    Miód pitny z własnej pasieki
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny pod adresem:  https://ekoostoja.com/2023/06/30/formularz-zgloszeniowy-do-udzialu-w-szkoleniach-on-line-2/

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
pszczelarstwo@ekoostoja.com
Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW
--
tel.: 782-853-257
Fundacja EKOOSTOJA
ul. Plac Wolności 28
97-540 Pławno

 

26

LIP

2023

124

razy

czytano