Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2024 roku.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2024 roku.

                                                                                                                                                                Żarki, 15 stycznia  2024 roku

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2024 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r., poz. 571) oraz  Uchwały Nr LVIII/347/2023 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych w roku 2024 do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 30 stycznia 2024 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2024”.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej do pobrania.

15

STY

2024

204

razy

czytano