Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

E-URZĄD SKARBOWY

e-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient dostępny na podatki.gov.pl. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Informacja publikowana na prośbę Urzędu Skarbowego w Myszkowie. 
 
Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu. Pamiętaj aby wyrazić zgodę na e-Korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym. 
 
Za pomocą e-Urzędu Skarbowego można m.in.
skorzystać z usługi Twój e-PIT, a zatem złożyć zeznanie roczne PIT;
uzyskać informacje o ewentualnym zwrocie w PIT;
przekazać pismo do urzędu skarbowego, np. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego), zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT), wniosek o stwierdzenie nadpłaty, wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej lub pismo ogólne;
zaktualizować swoje dane, np. adres zamieszkania czy numer rachunku bankowego, dzięki skorzystaniu ze zgłoszenia ZAP-3, dedykowanego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej;
uzyskać informacje o mandatach i jednocześnie je opłacić, podobnie jak i podatki;
sprawdzić numer swojego mikrorachunku;
skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT;
zarejestrować się do systemu e-TOLL, służącego do elektronicznego poboru opłat za drogi płatne;
złożyć pisma i wnioski w imieniu swojego mocodawcy, jeśli jesteś pełnomocnikiem ogólnym;.
otrzymać informacje o aktach notarialnych, których nasz klient był stroną,
wysyłać i odbierać korespondencję,
otrzymać w ciągu kilku minut zaświadczenia o dochodach w wersji skróconej i rozszerzonej;
otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;
złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) lub zawiadomienie o jego zmianie lub odwołaniu (OPL-1);
przeglądać historię złożonych deklaracji oraz salda i rozliczenia;
dokonywać płatności podatków; 

26

MAR

2024

55

razy

czytano