Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Inwestycje

Zadania i inwestycje 2007 rok

Zadania i inwestycje 2007 rok

„Sanktuaria, kościoły, kościółki – druk wydawnictwa promującego Województwo Śląskie”

 1. Wartość zadania: 6 000,00zł, wysokość dofinansowania 3 000,00zł
 2. Zadanie realizowane w ramach konkursu w zakresie turystyki, w tym upowszechniania krajoznawstwa z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 
 3. Zadanie zrealizowano w pierwszej połowie 2007r. 
 4. W ramach  projektu wydrukowano 5 tysięcy egzemplarzy wydawnictwa promocyjnego w formie mapy miasta i gminy na tle województwa śląskiego, zawierający informacje o kościołach, kościółkach i sanktuariach istniejących na terenie gminy Żarki, z praktycznymi wskazówkami, jak do tych obiektów dotrzeć. Dodatkową atrakcją wydawnictwa było uzupełnienie go o informacje o bazie noclegowej, gastronomicznej, błogosławieństwach w sanktuarium, mszach w kościołach. W założeniu wydawnictwo ma być praktycznym informatorem dla pielgrzymów – turystów odwiedzających sanktuarium

Terenowa mapa atrakcji przy obiektach turystycznych

 1. Wartość zadania 14 000,00zł, wysokość dofinansowania 7 000, 00zł
 2. Zadanie realizowane w ramach konkursu w zakresie turystyki, w tym upowszechniania krajoznawstwa z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 
 3. Zadanie zrealizowano w pierwszej połowie 2007r. 
 4. W ramach zadania zostały wykonane tablice informacyjne zawierające podstawowe wiadomości na temat obiektów, przy których zostały ustawione wraz z kalendarium i mapą innych atrakcji turystycznych.


Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z remontem Starej Studni – jako atrakcji turystycznej w centrum wsi Kotowice.

 1. Wartość zadania 40 000,00zł, wysokość dofinansowania 20 000,00zł
 2. Zadanie realizowane w ramach konkursu w Przedsięwzięcia Odnowy Wsi z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 3. Inwestycja zrealizowana w 2007 roku
 4. Projekt polegał na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej pod plac zabaw dla dzieci oraz konserwacja i ochrona Starej Studni jako dziedzictwa kulturowego sołectwa.


Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaworznik”

 1. Wartość zadania 40 000,00zł, dofinansowanie 20 00,00zł
 2. Zadanie realizowane w ramach konkursu w Przedsięwzięcia Odnowy Wsi z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 3. Inwestycja zrealizowana w 2007 roku
 4. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe czyli: huśtawki, zjeżdżalnie, koniki, a także ławki, stoliki, ławostoły, piaskownice itp. Zorganizowane zostały dwa boiska do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Od podstaw utworzono boisko do piłki plażowej. Istniejące boisko do piłki nożnej zostało wyrównane i zaopatrzone w nowe bramki. Teren wokół placu został obsadzony krzewami ozdobnymi.

Wzmocnienie infrastruktury świetlicy utworzonej w 2006r. w Zawadzie.

 1. Dofinansowanie 15 000,00zł
 2. Świetlica w Zawadzie otrzymała 15 tys. zł z budżetu Województwa Śląskiego na wzmocnienie infrastruktury utworzonej w 2006 roku w ramach rządowego programu „Świetlica, praca, staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”.
 3. Inwestycja zrealizowana w 2007 roku
 4. W ramach dofinansowania zorganizowano wycieczki dla dzieci uczęszczających do świetlicy m.in. na Żywiecczyznę, do Tarnowskich Gór i oraz Radzionkowa gdzie, zwiedziły sztolnię oraz muzeum chleba. Z wizytą udały się także do Chorzowskiego ZOO, oraz uczyły się pływać w krytej pływalni w Myszkowie. Zakupiono także ciekawe materiały do prowadzenia zajęć jak: pomoce logopedyczne, stroje dla amatorskiego kółka tanecznego, modele latające do sklejania, piłki, skakanki  namioty biwakowe oraz ogrodowe.

Cykl ogólnopolskich konkursów literackich wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji

 1. Wartość zadania 30 460,00zł, dofinansowanie 15 180,00zł
 2. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego w I edycji konkursu na zadania w dziedzinie edukacji publicznej organizowany w województwie śląskim
 3. Projekt zrealizowany w 2007r.
 4. Zadanie nagrodzone dofinansowaniem polegało na  zorganizowaniu cyklu konkursów literackich, których efektem końcowym było wydanie publikacji zawierającej wyłonione przez jury prace.

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w gminie Żarki

 1. Wartość zadania 30 000,00zł, dofinansowanie 24 600,00zł
 2. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych z terenu gminy Żarki działających w Żarkach oraz sąsiedniej miejscowości Przybynów.
 3. Zadanie zrealizowane w 2007r.
 4. Dzięki dofinansowaniu zakupione zostały bardziej nowoczesne instrumenty, a także takie których orkiestra nie posiadała. Natomiast instrumenty, które zostały zamienione na nowe posłużyły do nauki dla osób, które chciały zapisać się do orkiestry. Zakupione zostały instrumenty muzyczne: Klarnet, Baryton, Alt, Bęben, Trąbka „B”, Saksofon Alt, Saksofon Tenor, Tenor Horn, Baryton Horn, Perkusja Komplet, Kornet


Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy gimnazjum w Żarkach

 1. Wartość zadania 400 000,00zł, dofinansowanie 200 000,00zł
 2. W kwietniu 2007 r. Gmina Żarki złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie na dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią,
 3. Zadanie zrealizowane będzie do końca maja 2008r.
 4. Dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2008 roku na terenie przyległym do wielofunkcyjnej sali rekreacyjno - sportowej w Żarkach przy ul. Ofiar Katynia, zostanie wybudowane  wielofunkcyjne boisko (piłka nożna,     koszykówka, tenis)

Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz Biblioteki publicznej w Żarkach

 1. Wartość zadania 239 429,72, dofinansowanie dotacja: 25 386.23zł, pożyczka 16 924.15zł, wkład własny 197 119.34zł
 2. Gmina Żarki otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz Miejsko - Gminnej Bibliotece w Żarkach.
 3. Zadanie zrealizowane w 2007r.
 4. Celem zadania było usunięcie szkodliwych materiałów budowlanych z pokryć dachowych budynków Szkoły Podstawowej w Zawadzie i Biblioteki Publicznej w Żarkach zawierających azbest i pokrycie obiektów papą termozgrzewalną.

Przystań na Wysokiej – świetlica środowiskowa w Wysokiej Lelowskiej

 1. Wartość zadania 101 682,59zł, dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach (50 tys. zł),  ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej (10 tys. zł), z środków własnych gminy (41 682,59 zł).
 2. Gmina Żarki otrzymała dotację na stworzenie świetlicy Środowiskowej w budynku byłej szkoły w Wysokiej Lelowskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.
 3. Zadanie zrealizowane w 2007r.
 4. Uruchomiono świetlicę wraz z czytelnią internetową dla młodych mieszkańców wsi Wysoka Lelowska. Miejsce dostępne jest dla uczniów podstawówki, gimnazjum oraz dorosłych. Stało się przysłowiowym oknem na świat.


Organizacja prac społecznie użytecznych

 1. Wartość zadania 24 800,00 zł, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – 14 800zł.
 2. Dofinansowanie uzyskano w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
 3. Zadanie zrealizowane w 2007r.
 4. W programie wzięło udział 24 osoby długotrwale bezrobotne korzystające z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.W ramach prac społecznie – użytecznych w 2007 roku będą wykonywane zostały następujące parce: oczyszczanie miasta, drobne prace remontowe, plantowanie i porządkowanie terenów wokół szkół w Żarkach, Zawadzie, Jaworzniku a także przy żareckim gimnazjum i Zespole Szkół. Prace wykonane przez bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych przyczyniły się do poprawy wizerunku gminy i zwiększenia jej atrakcyjność turystycznej


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Wartość zadania 46 000,00zł, suma dofinansowania 16 000,00zł
 2. Projekt „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowany przez Unię Europejską (EFS Europejski Fundusz Społeczny), a wdrażanego przez MEN.
 3. Zadanie zrealizowane w 2007r.
 4. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej powstało w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach. Szkoła otrzymała 4 stanowiska komputerowe, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz oprogramowanie multimedialne. Pakiet multimedialny: Encyklopedia PWN, Wielki multimedialny atlas świata PWN, Słowniki PWN, Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych, Słownik ortograficzny, Słownik poprawnej polszczyzny

 

(przygotowanie: pracownicy Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Promocji Gminy i Gospodarki Gruntami, Zespół Gminnego Centrum Informacji, luty 2008 r.)

 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.