Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Stary Rynek oraz Plac Jana Pawła II zmienią się nie do poznania.

Stary Rynek oraz Plac Jana Pawła II zmienią się nie do poznania.

W dniu 12 lipca został podpisany przez przedstawicieli gmin powiatów: myszkowskiego, częstochowskiego i kłobuckiego aneks do porozumienia w sprawie podziału środków unijnych w ramach RPO dla Subregionu Północnego (terenu byłego województwa częstochowskiego). Gmina Żarki otrzyma dofinansowanie na przebudowę ulicy Stary Rynek oraz Placu Jana Pawła II na kwotę ok. 2 295 000 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków własnych Gmina dołoży 405 000 tys. zł.
Projekt p.n. „Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta” polegać będzie na rewitalizacji zaniedbanego centrum miasta - Starego Rynku oraz jego zagospodarowaniu jako jednej z głównych przestrzeni Żarek. Projekt rewitalizacji płyty Rynku obejmuje wymianę nawierzchni, wymianę instalacji elektrycznej, zmianę organizacji ruchu, reorganizację terenu zieleni, wprowadzenie małej architektury drewnianej, znaków informacji wizualnej, ławek, schodów, murków, cieków wodnych, fontann oraz muru - bramy stanowiącej symboliczne wejście na plac, a upamiętniające przybycie do nas w 1967r. kardynała Karola Wojtyły. Projektowany plac podzielony zostanie na trzy strefy: plac przestrzeni publicznej umożliwiający odbywanie różnego typu imprez, część parkowo – rekreacyjną, oraz część handlowo – usługową, gdzie na płycie rynku infrastruktura pozwala na wystawienie stoisk zewnętrznych z lokali handlowych w kamieniczkach przy placu. Celem zadania jest pełniejsze, wielofunkcyjne wykorzystanie centrum miasta. Prace mogą rozpocząć się już w drugim kwartale 2008r. zakończenie inwestycji planuje się na 2009r.
Dzięki realizacji tej priorytetowej inwestycji mieszkańcy gminy będą mieli możliwość spędzania wolnego czasu w niezwykle efektownym oraz spokojnym miejscu, gdyż ruch samochodowy zostanie ograniczony. Ponadto przewiduje się organizację na Rynku ciekawych wydarzeń kulturalnych, występów zespołów muzycznych, teatrów ulicznych co dodatkowo zwiększy atrakcyjność tego miejsca. Oprócz przebudowy Starego Rynku Gmina zrealizuje jeszcze inne zadania: zagospodarowanie terenu przy kąpielisku w Żarkach - kwota dof. ok. 208 070,85 tys. zł, I etap przebudowy dawnej Synagogi w Żarkach a obecnie Ośrodka Kultury - kwota dof. 744 501,40 tys. zł termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Suliszowicach – kwota dof. 151 725,31 tys. zł.
Uczestniczymy także we wspólnych dla powiatu i regionu projektach informatycznych oraz związanych z gospodarką odpadami.
Wszystkie przyznane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i finansują aż 85% kosztów inwestycji, gmina natomiast zobowiązana jest pokryć 15% wartości zgłoszonych do dofinansowania zadań. Łączna kwota planowanych inwestycji to: 3 911 585,20 zł, dofinansowanie to: 3 399 295,56 zł.
Planowane inwestycje rozpoczną się w roku 2008 a zakończą w 2009.


(przygotowała: Anna Stodółkiewicz)

19

LIP

2007

1295

razy

czytano