Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Studenci rozpoczynają naukę w Żarkach.

Studenci rozpoczynają naukę w Żarkach.

W najbliższą sobotę 12 marca w Wydziale Zamiejscowym w Żarkach Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im gen. Jerzego Ziętka rozpoczną naukę studenci  kształcący się na kierunku Ekonomia. Zajęcia odbywać się będą w Żarkach w budynku przy ul. Sosnowej 2. Uczelnia zapewnia, że rekrutacja na studia jest otwarta i nadal istnieje możliwość rozpoczęcia nauki w tym semestrze. Szczegóły na stronie: http://www.swsz.katowice.pl/

Informacje można zdobyć również pod adresem:
Nowy Zamiejscowy Wydział w Żarkach - kierunek EKONOMIA
42-310 Żarki ul. Sosnowa 2
tel.: 34/ 314-80-99
e-mail: nabor.zarki@swsz.katowice.pl
Wszelkie informacje uzyskać można dzwoniąc pod nr telefonu: 34314-80-99, 601448232

 
Studia na kierunku ekonomia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia i osiągania satysfakcji zawodowej. Misją kierunku jest kształcenie promotorów przemian i organizatorów działalności gospodarczej, kreujących miejsca pracy dla siebie i innych, zwłaszcza na terenie małych miast i wsi.

Absolwent będzie dysponować wiedzą o istocie, prawidłowościach i funkcjonowaniu podmiotów i rynków, także w wymiarze regionalnym. W trakcie studiów posiądzie umiejętność dokonywania analizy, diagnozowania i rozwiązywania problemów w obszarze gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i rzeczowymi.

Uzyskane kompetencje umożliwią:
•    realizację podstawowych funkcji ekonomicznych w przedsiębiorstwach, organizacjach  i instytucjach;
•    osiągniecie skuteczności w procesie komunikowania się, negocjowania i pracy w zespole;
•    użytkowania różnych systemów informatycznych
•    dostrzeganie i rozwiązywanie problemów procesu gospodarczego;
•    prowadzenie własnych projektów badawczych i własnych przedsiębiorstw w warunkach ograniczeń i ryzyka
Studia przygotowują do pracy na stanowisku specjalisty we wszystkich obszarach gospodarki:
•    w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
•    administracji samorządowej i rządowej,
•    w działach ekonomicznych instytucjach i organizacjach,
•    oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Informacje oraz fot ze strony http://www.swsz.katowice.pl/
 

11

MAR

2011

997

razy

czytano