Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Biznes otwarty dla wszystkich – dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

Biznes otwarty dla wszystkich – dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

Powiat Myszkowski przystąpił do projektu „Biznes Otwarty dla Wszystkich”, w ramach działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, POKL, w ramach konkursu 1/POKL/6.2/2010, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. W praktyce oznacza to możliwość zdobycia dotacji w wysokości 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego przez pierwsze miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie jako osoby bezrobotne lub osoby poszukujące pracy. Realizacja projektu od 1 maja 2011 r. Dotacji ma być udzielonych 50.

Kto ma szanse wziąć udział w projekcie:
- kobiety (30 osób),
- osoby do 25 roku życia,
- osoby powyżej 45 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- ok. 20%osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników,
- ponad 50% osób pochodzić będzie z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Informacji udziela: Starostwo Powiatowe w Myszkowie ul. Pułaskiego 6 Informacji udziela Magdalena Ciuk pod numerem tel.:34/315 91 74, e-mail:emyszkovia@powiatmyszkowski.pl

06

KWI

2011

1164

razy

czytano