Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Apel do mieszkańców.

Apel do mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Żarki!

Przypominamy, że osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki i pełnego nadzoru m.in. nie wyprowadzania psa poza obręb nieruchomości bez smyczy, zabezpieczenie nieruchomości na terenie, której przebywa pies w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa poza jej obręb.

Zgodnie z brzmieniem artykułu 77 k.w. kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. 71.12.114).

09

CZE

2011

856

razy

czytano