Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Aktywna integracja - ruszyły szkolenia.

Aktywna integracja - ruszyły szkolenia.

Bezrobotna mama idzie na zajęcia, ponieważ chce zdobyć nowy zawód i skorzystać z bezpłatnych szkoleń finansowanych przez Unię Europejską. W tym czasie jej dzieckiem zajmuje się wykwalifikowana opiekunka, która kwalifikacje do sprawowania opieki nad małoletnimi, niepełnosprawnymi i chorymi zdobyła w ub. roku.

Piętnastu bezrobotnych rozpoczęło szkolenia w ramach projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.” Uczestnicy szkolenia oprócz szansy na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności otrzymują wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do kolejnego etapu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja zakończyła się sukcesem. Z terenu gminy Żarki wyłoniono piętnastoosobową grupę uczestników. Zakwalifikowano trzynaście pań i dwóch mężczyzn. Wszyscy rozpoczęli już szkolenia. Pierwsze zajęcia poprowadził Paweł Grzywna.  Było to seminarium z równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym.

- W programie przewidzieliśmy szereg zajęć, które pozwalają wzmocnić umiejętności społeczne – wyjaśnia Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach. – Mamy fachowców, którzy nauczą pokonywania barier komunikacyjnych, umiejętnego wyrażania i przyjmowania krytyki, autoprezentacji, poznają metody radzenia sobie ze stresem. Zależy nam także na zwiększeniu motywacji do działania i wzmocnienia wiary we własne siły.

Wielkie znaczenie dla bezrobotnych będą miały również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, a w tym badanie ofert pracy i zapotrzebowania na określone kwalifikacje zawodowe, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna. - Najważniejsze jednak w całym projekcie to zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych – wyjaśnia Agnieszka Pala-Czyż z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Żarkach.

W ośrodku przeprowadzono już rozeznanie wśród uczestników projektu. Panowie są zainteresowanie szkoleniem w zakresie zdobycia uprawnień spawacza, część pan zdecydowała się na kurs kucharza, inne wybrały kurs kosmetyczka z elementami wizażu.

Kursy zawodowe potrwają około czterech miesięcy. Będę realizowane w okresie letnim.  Osoby bezrobotne będą mogły chodzić na zajęcia bez przeszkód. Ich dzieci w tym czasie zostaną objęte profesjonalną opieką przez opiekunki, które kwalifikacje zdobyły w ub. roku.
- Rodzice w ub. roku często się nam skarżyli, iż nie mają z kim zostawić dziecka, a z kursów chętnie by skorzystały – wyjaśnia Teresa Kowacka.. – Dlatego w tym roku zaplanowaliśmy sfinansowanie opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas realizacji zajęć. W takich przypadkach ośrodek zatrudni osoby, które realizowały projekt w 2010 r. i ukończyły kurs opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

Wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie na szereg działań skierowanych na wzmocnienie umiejętności wymaganych na rynku pracy wśród kobiet i mężczyzn. Ośrodek już po raz czwarty korzysta z środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Koszt realizacji projektu wynosi 192 876,00 zł, w tym wkład własny 20 251,98 zł.

17

CZE

2011

1066

razy

czytano