Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zapraszamy na Jurajskie Tragi Przedsiębiorczości.

Zapraszamy na Jurajskie Tragi Przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Żarkach i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żarkach organizują w dniu 18 sierpnia 2007 roku w godz. 7.00 - 12.00 w Żarkach imprezę pt. Jurajska Marka - Jurajskie Targi Przedsiębiorczości wspieraną finansowo w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Na targach, we wnętrzu zabytkowych stodół, zaprezentują się przedsiębiorcy z terenu 9 gmin (Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn Poraj, Przyrów, Żarki). Targi odbędą się w miejscu szczególnym, w zabytkowych stodołach w obrębie Targu Miejskiego w Żarkach, odwiedzanego, co tydzień przez około 4000 klientów. Miejsce to stanowi doskonałą promocję dla firm z obszaru Partnerstwa oraz stwarza możliwość zaprezentowania swoich towarów i usług klientom.  Z  założenia targi mają służyć również wzajemnemu poznaniu się kontrahentów, ułatwić kooperację i wymianę doświadczeń.
W tym samym dniu tj. 18 sierpnia po raz kolejny zostaną otwarte wrota Kupieckiego Sąsieku, oraz nastąpi oficjalne i uroczyste oddanie do użytkowania zmodernizowanego targowiska. W dniu 29 czerwca został zakończony projekt p.n. Żareckie Jarmarki – modernizacja targowiska miejskiego etap I. Wartość zadania: 3 628 828,56 zł,  dofinansowanie: 1 389 045,08 zł. Inwestycja w ramach II fazy realizacji "Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Gmin i Powiatów” skierowanego na „Rozwój Przedsiębiorczości  w woj. śląskim” w ramach "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Inwestycja zakończona w czerwcu w 2007 roku. Projekt objął kompleksową modernizację targowiska (utwardzenie placu targowego, wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację elektryczną – zasilanie, budynek grilla).


(Przygotowała: Agnieszka Skorek)

10

SIE

2007

1367

razy

czytano