Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zadania inwestycyjne w 2012 r. w gminie Żarki.

Zadania inwestycyjne w 2012 r. w gminie Żarki.

Ze względu na zmniejszająca się liczbę unijnych dofinansowań w gminie Żarki mniej jest również zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W pierwszym kwartale 2012 roku będą jeszcze regulowane płatności związane z zagospodarowaniem terenu przy basenie miejskim oraz budową kompostowni osadów ściekowych. Kontynuowane będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska. Zakończą się w pierwszym półroczu 2012 r.

W tym roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są zaplanowane dwie inwestycje. Jedna będzie polegała na budowie placów zabaw na terenie miasta Żarki. Wskazane są już konkretne lokalizacje dla urządzeń zabawowych: przy Szkole Podstawowej, przy budynku LKS Zieloni Żarki przy ul. Steinkellera, przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach przy ul. Moniuszki, w Przewodziszowicach przy ul. Leśniowskiej. Zabawki zostaną rozstawione również na Starym Rynku i Nowym Rynku, a na targowisku miejskim zostaną zamontowane kosze do gry w koszykówkę.

Z PROW będzie współfinansowane nowe miejsce do rekreacji i turystyki  na Osiedlu 600-lecia. Powstanie boisko wielofunkcyjne pod piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.

Na ten rok zaplanowano również inwestycje w zakresie przebudowy dróg. Kontynuowane będą prace przy ul. Wschodniej w Jaworzniku w ramach II etapu. Zostanie również dokończone zadanie polegające na modernizacji ulic Olszowej i Chopina w Żarkach na osiedlu Olesiów. Na jednej i drugiej ulicy zostaną położone nowe krawężniki, nawierzchnia oraz powstanie odwodnienie. Chodniki na ulicy Olszowej, od strony osiedla na całej długości, a od ulicy Myszkowskiej po stronie szkoły do parkingu szkolnego. Na ulicy Chopina chodniki będą po obu stronach. Zadanie wykonuje firma Akwa. Planuje się wykonać chodnik w Zawadzie przy drodze gminnej.

W budżecie zaplanowano środki na wykonanie projektów oświetlenia: dla tzw. osiedla Sportowców w Żarkach, ul. Źródlanej w Jaworzniku, ulic Częstochowskiej i Łąkowej w Przybynowie.

W wydatkach zapisano również środki w wysokości 100 tys. zł dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

- Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu unijnego w ramach infrastruktury okołoturystycznej – informuje burmistrz Żarek Klemens Podlejski. Gmina Żarki wspólnie z sąsiednimi gmina zgłosiła tam projekt polegający na budowie ciągu ścieżek rowerowych na terenie gminy Żarki, Niegowa, Janów.

W przygotowaniu jest dokumentacja  w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyjmowanie wniosków trwa do 29 lutego.

– Zależy nam, aby do tego zadania zgłosić uporządkowanie spraw związanych z targiem dla zwierząt oraz modernizacje ul. Piaski na przedłużeniu w kierunku wybudowanego gimnazjum wraz z parkingami – dodaje burmistrz Klemens Podlejski.

W dniu 10 stycznia zostały złożone propozycje zadań na pozyskanie środków na likwidację skutków powodzi w 2010 roku oraz nawałnicy w 2011 roku. Gmina Żarki liczy na pozyskanie około 2 milionów złotych na następujące zadania: remont kładek na rzece Czarka w Żarkach i Wysokiej Lelowskiej, remont studzienek kanalizacyjnych przy ul. Myszkowskiej w Żarkach, remont nawierzchni drogi i kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Nadrzecznej i Handlowej, remont nawierzchni ulic Krzywej i Źródlanej w Żarkach,  remont drogi gminnej Suliszowice – Szczypie, ul. Źródlanej w Jaworzniku.

- Do końca pierwszego kwartału będziemy mieli wiadomość, czy otrzymamy promesę od ministra spraw wewnętrznych – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

10

STY

2012

1083

razy

czytano