Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szansa na dotacje na uruchomienie działalności - Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu Moja firma

Szansa na dotacje na uruchomienie działalności - Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu Moja firma

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pn."Moja firma" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do 4 lipca 2012 roku trwa nabór na uczestników projektu. Projekt skierowany osób zamieszkujących i/lub pracujących w podregionie częstochowskim, chcących rozpocząć działalność gospodarczą, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i kwalifikują się do wsparcia zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z zapisami we wniosku aplikacyjnym Beneficjenta.

Projektu przewiduje udział następujące grupy osób:
 43 osób w wieku powyżej 50 roku życia (w tym 20 kobiet);
 22 osoby do 25 roku życia (w tym 14 kobiet);
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności wynosi do 40 tys. zł oraz wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności 
do 1 tys. zł na miesiąc.
Dokumenty rekrutacyjne (FORMULARZ REKRUTACYJNY) można pobrać ze strony internetowej www.mojafirma.info.pl ;www.arr.czestochowa.pl lub bezpośrednio w Biurze Projektu  przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 w Częstochowie w pokoju 103.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

28

CZE

2012

1207

razy

czytano