Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Milion złotych dotacji na rozbudowę targowiska miejskiego w Żarkach.

Milion złotych dotacji na rozbudowę targowiska miejskiego w Żarkach.

Gmina Żarki znalazła się na czwartym miejscu w województwie śląskim w konkursie „Mój Rynek”. Dzięki temu w przyszłym roku rozpocznie się inwestycja, która poprawi warunki sanitarne, bezpieczeństwo i komfort obsługi. Powstaną nowe parkingi, drogi dojazdowe oraz plac targowy dla obrotu zwierzętami, a także sanitariaty. Największe targowisko w północnej części województwa śląskiego zyska jeszcze lepszy wizerunek.
W dniu 21 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia  targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Spośród 21 złożonych wniosków w naborze, na liście zakwalifikowanych do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich znalazło się 18 wniosków.  Trzech wnioskodawców zostało odrzuconych na etapie weryfikacji wniosku.

Gmina Żarki z projektem „Rozbudowa targowiska miejskiego w Żarkach” znalazł się na czwartej pozycji na liście rankingowej. Wartość zadania według kosztorysu wynosi 2 405 092,51 zł, kwota dotacji 1 milion złotych (taka była najwyższa możliwa pula do pozyskania).


- Inwestycję planujemy na przyszły rok. Zimą będziemy zajmować się formalnościami, w tym procedurą przetargową – wyjaśnia burmistrz  Żarek Klemens Podlejski. – W 2007 roku zakończyliśmy inwestycję, dzięki której utwardziliśmy znaczną część placu targowego, ale pozostał jeszcze teren oraz drogi, w obrębie targowiska wymagające nowych nawierzchni. I właśnie w przyszłym roku rozpoczniemy prace z tym związane.

Co dokładnie znalazło się w projekcie rozbudowy targowiska miejskiego w Żarkach? Oto szczegóły:

- utwardzenie powierzchni dróg dojazdowo-manewrowych i budowa chodników na terenie targowiska z uzupełnieniem istniejącego oświetlenia i odwodnienia,
- utwardzenie nawierzchni i zorganizowanie stanowisk parkingowym na istniejącym placu parkingowym pod brzozami, w efekcie powstanie około 180 miejsc parkingowych, w 4 stanowiska dla inwalidów.
- poprawę warunków sprzedaży na placu targowym na którym prowadzony jest obrót zwierzętami, w tym utwardzenie placu, oświetlenie, przyłącze, ale i zapewnienie dostępu do bieżącej wody przeznaczonej do napojenia gromadzonych zwierząt, wydzielenie miejsca przeznaczonego do izolacji zwierząt agresywnych lub chorych, z miejsc dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, remont rampy do wyładunku zwierząt, prace kanalizacyjne, odpływ wody deszczowej, montaż barier,  ogrodzenie
- wydzielenie sekcji i zorganizowanie rolnikom stanowisk sprzedaży płodów rolnych z samochodu
- przebudowa szaletu z wydzieleniem obowiązujących na targowisku pomieszczeń sanitarnohigienicznych (wc męskie i damskie, wc dla niepełnosprawnych  i  przewijak,  sanitariat dla pracowników art. spożywczych, pomieszczenie do mycia pojemników spożywczych, zaopatrzenie pomieszczeń w niezbędną armaturę sanitarno-wodociągową, wentylacja i oświetlenie pomieszczeń, ocieplenie i elewacja ścian zewnętrznych.


Kilka słów o targowisku miejskim:

Targowisko miejskie w Żarkach jest określane jako największy w północnej części województwa śląskiego jarmark. Tysiące klientów odwiedza go dwa dni w tygodniu: w środy i soboty. Zlokalizowanych jest tam około 500 stanowisk na 1,5 hektara powierzchni w większości (ok. 80%) jako stanowiska zadaszone w postaci namiotów.
 

23

SIE

2012

12887

razy

czytano