Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Projekt "Szansa na pracę" dla osób do 24 roku życia.

Projekt "Szansa na pracę" dla osób do 24 roku życia.

Jesteś osobą bezrobotną w wieku do 24 r.ż.? Mieszkasz w powiecie kłobuckim, myszkowskim, częstochowskim/Częstochowie? Chcesz zdobyć nowe doświadczenia i podwyższyć kwalifikacje zawodowe?  Zapraszamy do udziału w projekcie: „Szansa na pracę”

Jest to projekt realizowany przez Cityschool s.c. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;  Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;  Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 

W ramach projektu oferujemy:
Indywidualne (3h) i grupowe (6h) spotkania doradcze i stworzenie Indywidualnych Planów Działania.
Szkolenia zawodowe z zakresu programu AutoCAD (90h).
Szkolenia z zakresu języka angielskiego (120h).
Staż (3 m-ce) – płatny 1500 zł netto/m-c.
 

Zapewniamy:  
Stypendium szkoleniowe dla każdego Uczestnika
Materiały szkoleniowe
Catering (obiady + przerwy kawowe)
Ciekawy program i profesjonalną realizację zajęć
 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 osób (w tym 36 kobiet).
 

Cel projektu:
Podniesienie zdolności do zatrudnienia Uczestników Projektu.
Wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz podniesienie motywacji i samooceny u Uczestników Projektu.
Nabycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy.
Podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego.

Informacje i zapisy: Na kursy zaprasza Cityschool s.c.. Rekrutacja jest prowadzona na miejscu w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki.  INFORMACJE  i ZAPISY : Katarzyna Kulińska-Pluta, UMIG Żarki, tel (34) 3148036 w.29, katarzyna.pluta@umigzarki.pl
 

Źródło: Katarzyna Pilarek, Cityschool s.c.,

01

LUT

2013

1865

razy

czytano