Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Projekt "Szansa na pracę" dla osób do 24 roku życia.

Projekt "Szansa na pracę" dla osób do 24 roku życia.

Jesteś osobą bezrobotną w wieku do 24 r.ż.? Mieszkasz w powiecie kłobuckim, myszkowskim, częstochowskim/Częstochowie? Chcesz zdobyć nowe doświadczenia i podwyższyć kwalifikacje zawodowe?  Zapraszamy do udziału w projekcie: „Szansa na pracę”

Jest to projekt realizowany przez Cityschool s.c. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;  Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;  Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 

W ramach projektu oferujemy:
Indywidualne (3h) i grupowe (6h) spotkania doradcze i stworzenie Indywidualnych Planów Działania.
Szkolenia zawodowe z zakresu programu AutoCAD (90h).
Szkolenia z zakresu języka angielskiego (120h).
Staż (3 m-ce) – płatny 1500 zł netto/m-c.
 

Zapewniamy:  
Stypendium szkoleniowe dla każdego Uczestnika
Materiały szkoleniowe
Catering (obiady + przerwy kawowe)
Ciekawy program i profesjonalną realizację zajęć
 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 osób (w tym 36 kobiet).
 

Cel projektu:
Podniesienie zdolności do zatrudnienia Uczestników Projektu.
Wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz podniesienie motywacji i samooceny u Uczestników Projektu.
Nabycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy.
Podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego.

Informacje i zapisy: Na kursy zaprasza Cityschool s.c.. Rekrutacja jest prowadzona na miejscu w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki.  INFORMACJE  i ZAPISY : Katarzyna Kulińska-Pluta, UMIG Żarki, tel (34) 3148036 w.29, katarzyna.pluta@umigzarki.pl
 

Źródło: Katarzyna Pilarek, Cityschool s.c.,

01

LUT

2013

1734

razy

czytano