Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Wymiana pieców. Uchwalony regulamin i wzór wniosku.

Wymiana pieców. Uchwalony regulamin i wzór wniosku.

Rada Miejska w Żarkach przyjęła jednogłośnie w dniu 29 kwietnia Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Żarki”.

Regulamin określa warunki udzielenia dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób jej rozliczenia.

Dokumenty uchwalone przez Radę Miejską są dostępne pod adresem: http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2820

Osoby zainteresowane mogą się już zapoznać z regulaminem i wzorem wniosku, ale nie oznacza to jeszcze uruchomienia naboru wniosków.

Uchwała Rady Miejskiej wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Publikacji w Dziennik Urzędowym można się spodziewać w ciągu najbliższego miesiąca, potem musi jeszcze upłynąć 14 dni, aby dopełnić formalności.

Termin naboru wniosków zostanie podany z dwutygodniowym wyprzedzeniem do wiadomości publicznej na stronie internetowej, na tablicach informacyjnych i poprzez ogłoszenia w kościołach oraz poprzez rozesłanie newselettera ze strony www.umigzarki.pl


Osoby zainteresowane programem prosimy o dopisywanie swoich adresów mailowych do newselettera na stronie www.umigzarki.pl

Mieszkańcy są proszeni o śledzenie strony internetowej, tam bowiem będą zamieszczone wnioski do pobrania i wszelkie niezbędne informacje o procedurze naboru.
 

Program dofinansowania wymiany pieców zostanie sfinansowany ze środków gminy oraz mieszkańców, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Gmina Żarki otrzyma 348 tys.  pożyczki na realizację zadania. Wartość całego projektu oszacowano na 600 tys. zł. Pozostałe środki 240 tys. zł to udział mieszkańców w tym projekcie.


Zakres zadania będzie polegał na wymianie źródeł ciepła w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie gminy Żarki poprzez montaż nowych ekologicznych pieców w 50 domach. Obojętne, czy nowy piec będzie gaz, ekogroszek, olej, czy inne paliwo. Warunkiem koniecznym jest, aby piec miał atest energetyczno-emisyjny.


Dotacja jest udzielna w formie pożyczki. Pożyczkę zaciąga Gmina Żarki. Dzięki temu każda wymiana starego pieca w 60 proc. będzie opłacana z dofinansowania, a w wysokości 40 proc. przez mieszkańca.


Program niskiej emisji jest drugim z programów ekologicznych wdrażanych przez Gminę Żarki. W 2012 roku zakończono działania programu azbestowego. Dzięki temu blisko 238 ton azbestu zostało zutylizowanych na terenie gminy Żarki, a z programu skorzystało około 130 mieszkańców. W 2013 roku został również przeprowadzony nabór na wymianę  azbestu. Druga edycja jest w trakcie wdrażana.

 

30

KWI

2013

2474

razy

czytano