Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wybór oferty - Poznaj swoje prawa

Wybór oferty - Poznaj swoje prawa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na zorganizowanie spotkania pt. „Poznaj swoje prawa” w zakresie praw i obowiązków. Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach informuje, że w wyniku  naboru na zorganizowanie na zorganizowanie spotkania pt. „Poznaj swoje prawa” w zakresie praw i obowiązków w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja społeczna  i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, została wybrana najkorzystniejsza oferta. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach oraz na stronie internetowej - www.umigzarki.pl
Liczba otrzymanych ofert – 11
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Magdalena Słabosz, 42-300 Myszków, ul. Wyszyńskiego 23
Cena oferty: 615 zł brutto (słownie złotych: Sześćset piętnaście zł 00/100)
Cena:  zł 61,50 zł brutto / godzinę spotkania
Uzasadnienie- Oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową.

Oferty były oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

 

23

WRZ

2013

1301

razy

czytano