Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

W Nowy Rok z nowym budżetem!

W Nowy Rok z nowym budżetem!

Radni na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w 2013 roku (30.12) jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu. – Jest to najważniejsza uchwała, która w sposób planowy pozwala wydatkować środki publiczne. Z pewnością jest to budżet przełomu. Kończy się jedna perspektywa finansowania unijnego, a w 2014 roku rozpoczyna się nowy okres finansowania. Podejmujemy działania, które pozwolą nam skorzystać z nowych środków – zapowiedział burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Budżet na rok 2014 zakłada dochody w wysokości 33.942.345,16 zł oraz wydatki w wysokości 34.606.879,95 zł. Dochody bieżące  zaplanowano w kwocie 25.193.336,22 zł a dochody majątkowe w kwocie 8.749.008,94 zł, w tym z UE na inwestycje 7.154.900,94 zł. Wydatki bieżące zostały ustalone na kwotę 22.158.856,56 zł, a wydatki na inwestycje w kwocie 12.448.023,39.

- Na wysokim poziomie utrzymujemy wydatki na inwestycje. Przeznaczamy na nie blisko 12, 5 miliona złotych. Jest to ponad 30 procent. Dzięki zaangażowaniu tych środków zasypujemy opóźnienia cywilizacyjne. Przybywa chodników, dróg, budynków po remontach lub wybudowanych od podstaw. Zmieniamy wizerunek – ocenił burmistrz Klemens Podlejski.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na zakończenie aktualnie realizowanych projektów jak Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie, dokończenie modernizacji targowiska, ostatnie płatności za budowę ścieżek pieszo-rowerowych, czy termomodernizację Szkoły Podstawowej w Zawadzie.  Oczywiście w budżecie pojawiły się również nowe zadania. Wśród nich największe to  przebudowa dróg gminnych w Żarkach w ciągu ulic: Kościuszki, Poprzecznej, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury.

- Mocny nacisk kładziemy na drogi – podkreślał burmistrz Klemens Podlejski. – Bo mimo, iż każdego roku przybywa wyasfaltowanych ulic i tak koniecznością jest budowanie nowych dróg. Czekamy na informację w sprawie przyznania środków popowodziowych. W 2013 roku blisko milion złotych zainwestowaliśmy dzięki środkom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


W budżecie zaplanowano modernizacje ulic: Astrów, Tulipanów, Różana, Kąkoli w Żarkach, budowę drogi na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Strażackiej w Żarkach, budowę drogi na odcinku ul. Piaski do ul. Leśniowskiej w Żarkach, budowę chodnika i parkingu przy ul. Szkolnej w Jaworzniku. Powstaną projekty przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach, dobudowy oświetlenia ulicznego w Kotowicach ul. Żarecka, oświetlenia ulicznego w Ostrowie ul. Jurajska.

W budżecie zapisano środki na budowę  oświetlenia ulicznego na osiedlu Sportowców w Żarkach, a także przebudowa obiektów małej architektury, czyli odnowienie studni w Suliszowicach i stworzenie fontanny na płycie Starego Rynku. Nadal inwestycje są nakierowane na infrastrukturę sportową. W tym roku powstaną cztery boiska wielofunkcyjne w sołectwach:  Jaworznik, Zawada, Przybynów (przy szkołach) oraz w Kotowicach. W czterech sołectwach:  w Kotowicach, Ostrowie, Suliszowicach, Wysokiej Lelowskiej zostaną zainstalowane siłownie zewnętrzne. W Żarkach zostanie  wykonane nawodnienie głównej płyty boiska przy ulicy Steinkellera. Planowany jest zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Zaplanowaliśmy również finanse na  przygotowanie dokumentów pod inwestycje  na nowy okres finansowania unijnego – informuje burmistrz Klemens Podlejski.-  Zależy nam na wykonaniu w 2014 roku projektu przebudowy dawnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej Lelowskiej pod mieszkania socjalne.

Zdecydowana większość zadań jest finansowanych z udziałem środków unijnych: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt budżetu zakłada także spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w kwocie 1.237.277,68 zł oraz zaciągnięcie kredu i pożyczek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2014 w kwocie 1.330 tys.

- Na koniec roku 2013 obniżyliśmy plan przychodów z kredytów o kwotę  ponad 1.300 tys.,  dzięki czemu zadłużenie gminy na początek nowego 2014 r. będzie niższe niż wcześniej zaplanowane i wyniesie  4.853.114,70 zł.  Taki poziom zadłużenia naszej gminy uznać można za bezpieczny, o czym świadczy kształtowanie się wskaźnika spłaty zadłużenia w kolejnych latach na poziomie ok. 4,5% - 5%  na dopuszczalne ponad 11% w roku 2014 i kolejnych latach – poinformowała skarbnik Gminy Żarki Dorota Mucha.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)
 

31

GRU

2014

1482

razy

czytano