Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Liczy sie Twój głos - seminarium.

Liczy sie Twój głos - seminarium.

Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z partnerami projektu „Liczy się Twój głos!” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej z  terenu gmin Koziegłowy, Poraj i Żarki na seminarium pt. „Rola konsultacji społecznych w gminach Koziegłowy, Poraj oraz Żarki”.

Seminarium promujące ideę konsultacji społecznych odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Poraju, ul. Jasna 21, sala sesyjna. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Rolą seminarium jest promowanie idei konsultacji społecznych jako sposobu na zbudowanie poczucia przynależności i odpowiedzialności lokalnej wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie gmin objętych projektem.

Tematyka seminarium:

1. Analiza roli konsultacji społecznych w procesie tworzenia dokumentów strategicznych w regulacjach prawnych.
2. Analiza obecnej praktyki konsultowania strategii w powiecie myszkowskim. Refleksja nad zasadnością rozszerzenia wykorzystania narzędzi konsultacyjnych.
3. Przedstawienie propozycji sposobów skutecznego konsultowania dokumentów (przykłady dobrych praktyk).

Seminarium ma charakter otwarty, przewidziane jest uczestnictwo min. 35 osób.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium w ramach projektu „Liczy się Twój głos!” prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Formularz zgłoszeniowy na seminarium dostępny jest również w wersji papierowej do pobrania w biurze projektu (Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, Zawiercie) oraz w siedzibach Partnerów projektu (Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy,  Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz Urzędzie Gminy Poraj). Jest on również zamieszczony poniżej do pobrania.

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres CIL, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie bądź faxem na numer (32) 670 20 14 lub na adres Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,  ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy lub na adres Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki lub na adres Urzędu Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj.

Formularz można również wysłać drogą elektroniczną na adresy e-mail: kolodziej@cil.org.pl, katarzyna.zawiazalec@kozieglowy.pl, lukasz.szecowka@ugporaj.pl lub malgorzata.banaszczyk@umigzarki.pl

Zakwalifikowani uczestnicy seminarium proszeni są o przygotowanie na spotkanie następujących informacji:
NIP, Regon, Kod PKD organizacji oraz zabranie dowodu osobistego. Dane te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Moniką Kołodziej, e-mail: kolodziej@cil.org.pl, tel. 32/670-20-14 wew. 22.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

04

LUT

2014

1097

razy

czytano