Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Możliwość zdobycia dofinasowania

Możliwość zdobycia dofinasowania

Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" ogłasza konkursy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty" oraz w zakresie dodatkowych zadań w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty".
Termin składania wniosków: od 11.03.2014r. do 24.03.2014r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" przy ul. Kościuszki 7, Złoty Potok (budynek Zespołu Szkół im. W. Szafera), 42-253 Janów w godz. 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Treść ogłoszeń poszczególnych konkursów a także wszystkie wnioski wraz z załącznikami są udostępnione w zakładce KONKURSY, WYNIKI ( należy kliknąć więcej) w podzakładce KONKURSY bądź klikając bezpośrednio na poniższe linki:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 11.03.2014r. - 24.03.2014r. wraz z dodatkowymi zadaniami

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 11.03.2014r. - 24.03.2014r. wraz z dodatkowymi zadaniami

Odnowa i rozwój wsi 11.03.2014r. - 24.03.2014r. wraz z dodatkowymi zadaniami

Małe projekty 11.03.2014r. - 24.03.2014r. wraz z dodatkowymi zadaniami

Przypominamy iż w ramach ogłoszonych konkursów beneficjenci mogą wnioskować o wyprzedzające finansowanie bądź zaliczkę!

Informacja i więcej pod adresem: http://www.jura-ppj.pl/aktualnosci/398
 

26

LUT

2014

1250

razy

czytano