Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Promocja Gminy Żarki

Promocja Gminy Żarki

Po raz 24. odbyło się Sympozjum Jurajskie. Przed przyrodnikami, pracownikami parków narodowych, naukowcami i samorządami zaprezntowano inwestcje zreazliwaone z udziałem środków unijnych w Żarkach. Miasteczko odwiedzili również przewodnicy turystyczni celem poznania atrakcji turystycznych tego miejsca.

Sympozjum Jurajskie w dniach 07-09.05.2014 zgromadziło gości z całego kraju, a nawet zagranicy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”.  Przy okazji podsumowywano 10 – letniej obecności Polski w Unii Europejskiej w zakresie realizacji działań ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego.  Organizatorami spotkania byli: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Stowarzyszenie Sopel.

Pierwszy dzień sympozjum był poświęcony prezentacji referatów w zakresie finansowania i realizacji projektów unijnych przez parki krajobrazowej i samorządy. Następnego dnia zaplanowano wizytę terenową w Żarkach. Goście odwiedzili dom kultury, Stary Rynek, targowisko miejskie, zobaczyli zbudowane gimnazjum i stary młyn w trakcie rewitalizacji. Następnie udali się do sanktuarium leśniowskiego. Byli na Wzgórzu Laskowiec przy ruinach kościoła św. Stanisława i na cmentarzu żydowskim. Zostali poczęstowani chlebem tatarczuchem wypiekanym przez Jadwigę Plesińską i zjedli obiad w nowym lokalu w Żarkach w Przystani Leśniowskiej przy ul. Źródlanej.

W ostatnią niedzielę (11.05.) gmina Żarki znalazła się na trasie XVIII Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Koło Przewodników Terenowych, Beskidzkich i Jurajskich przy Oddziale PTTK w Zawierciu. Około 60 przewodników z różnych części kraju odwiedziło pustelnię w Czatachowie, spacerowało do strażnicy w Przewodziszowicach, zwiedzało  sanktuarium Matki Bożej w Żarkach-Leśniowie, cmentarz żydowski, dom kultury.

- W ramach zlotu zależy nam na propagowanie różnorodnych form turystyki  oraz walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Najważniejsze było jednak  pokazanie atrakcji m.in. w Gminie Żarki – mówi komandor zlotu Jarosław Wesołowski.
 

12

MAJ

2014

1331

razy

czytano